Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Den krásy v Nové Pace

V pátek ve večerních hodinách se konala akce Den krásy, pohybu a relaxace v Nové Pace. Tuto akci  nejen moderuje, ale též organizuje naše milá kolegyně Michala Militká. Byli jsme pozváni, abychom mohli reprezentovat naši školu. Výrobky, které spolu s p. učitelkami žáci vyráběli, se líbily.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.