Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Den krásy, pohybu a relaxace

V sobotu se v Nové Pace konal již 6. ročník akce Den krásy, pohybu a relaxace, kterou spolupořádá naše kolegyně Michala Militká. Akce je zaměřená nejen na prezentaci firem, organizací, ale také na pomoc potřebným. Naše škola dostala opět příležitost, představit prostory, výuku, terapie i zájmovou činnost pro žáky prostřednictvím videa. V sále po několika minutách projekce nastalo hrobové ticho a zaujetí diváků bylo ohromují. Následoval bouřlivý aplaus, což bylo pro přítomné pedagogy největším oceněním  jejich práce. Před zraky širokého publika rovněž vystoupili žáci našeho hudebního kroužku pod vedením Mgr. Adély Flečkové. Podařilo se nám navázat spolupráci s paní Šárkou Bernardovou, která se zabývá výrobou pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Uznání panu řediteli vyjádřil  Daniel Polman, novopacký rodák, novinář, vytrvalec, ale hlavně cyklista a alpinista. Jeho posledním úspěchem je např. dokončení závodu Race Across America. Přislíbil pro naše žáky uspořádat besedu. Kromě propagace naší školy se povedlo z výtěžku tomboly získat pro školu krásných 10 000,- Kč, které využijeme na nákup speciálních výukových pomůcek pro žáky s PAS. 
Náš velký dík patří Míše Militké, která celou akci organizuje a škole nezištně pomáhá. Děkujeme rovněž rodičům žáků, kteří umožnili svým dětem školu prezentovat na této akci. Všem to náramně slušelo.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.