Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Čtyřka v Soudné

V naší škole jsme dnes se žáky třídy II.Z přivítali třídu 4.A z jičínské Čtyřky. V rámci spolupráce mezi školami se pravidelně 2x ročně vzájemně navštěvujeme. Pro čtvrťáky jsme si letos připravili pestrý program – vyráběli jsme rybky z pedigu jako dekoraci na vánoční stromek a anděly z papíru. Žáci si také měli možnost prohlédnout prostory naší školy. Navštívili multismyslovou relaxační místnost Snoezelen a speciální učebnu, kde probíhá zdravotní tělesná výchova. Zde si mohli vyzkoušet např. motren – přístroj pro posílení ochablého svalstva, trampolining a různé rehabilitační pomůcky využívané při výuce žáků s mentálním postižením. Nakonec jsme žáky ze čtyřky naučili vánoční koledu Předvánoční Jičín Radka Mrzeny, která se jim moc líbila.
Děkuji všem kolegyním, které se účastnily akce a pomáhaly s její přípravou.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.