Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Čtenářská gramotnost

Pátek 29. 3. byl pro třídu II. Z ve znamení netradičního vzdělávání. Proběhly prezentace žáků, kdy ostatním referovali o knize, kterou přečetli v měsíci březnu. Rozvíjeli tak svůj mluvený projev, vystupování a čtenářské dovednosti. Na prvním místě se umístil Lukáš Michal, druhé místo obsadila Anička Soňa Šídová  a třetím místem byl potěšen Jan Novosad. Vyznamenaní si odnesli domů sladkou odměnu.
Hned po vyhlášení vítězů jsme vyrazili do muzea, kde nás čekala doba národního obrození v Jičíně. Žáci si zkusili hru, jak by v té době investovali 5000,- Kč. Většina žáků by finance dala na dobročinné účely, což nás všechny velmi potěšilo. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o Karlu Václavu Raisovi, Karlu Jaromíru Erbenovi a Boženě Němcové. Také jsme se dozvěděli, že dříve se mateřská škola nazývala "opatrovna", nemocnice - "chorobinec", pro děti bez rodičů byl "sirotčinec", banka se nazývala - "hospodářská záložna". V této době vznikla na vrchu Čeřovka - Milohlídka a také zde byl učitelský ústav. Všem se nám v muzeu líbilo a těšíme se na příště, kdy bude tématem  Prusko - Rakouská válka.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.