Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Člověče nezlob se a recykluj

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve spolupráci se společností Asekol, vyhlásilo již čtvrtý úkol letošního školního roku. Cílem bylo vytvořit vlastní recyklační hru, která měla žákům pomoci pochopit důležitost recyklace elektrospotřebičů. Tento úkol splnili žáci III. třídy. Vytvořili prostorové Člověče nezlob se a recykluj, kde plnili jednotlivá zadání na dané téma.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.