Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Celoškolní výukový projekt Den květů

V pátek 21. 6. časně ráno nastává okamžik letního slunovratu. Právě s dnešním dnem se pojí svátek všech kvetoucích rostlin a je zařazený mezi významné dny - DEN KVĚTŮ. Nastává letní slunovrat. V tento den přichází léto! Naši žáci se aktivně zapojili do vzdělávacího projektu k tomuto dni. Se svými pedagogy po celý týden plnili jednotlivé aktivity - pracovní listy, slovní úlohy, pravopisná cvičení, hádanky, básně, exkurze, výtvarné hry, atd. Rozšiřovali si své povědomí o rostlinách, jejich užitku a významu. Celá škola se vybarvila k tématu květin, stejně jako samotní žáci a učitelé v pátek do oblečení. Někteří žáci donesli do tříd květiny. Projekt vyvrcholil poznávací soutěží. Poděkování patří kolegům i rodičům žáků za skvělou spolupráci.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.