Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Beseda o životě nevidomých

 

            V úterý 17. 9. navštívila naši školu Ing. Lucie Čurdová se svým kolegou ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Žáci měli možnost nahlédnout do světa „potmě“ a příležitost pro objasnění konkrétních otázek, které se života lidí se zrakovým postižením týkají. Prakticky si vyzkoušeli mnoho aktivit, které s životem nevidomých bezprostředně souvisí a doprovází jej. Součástí besedy byla možnost vyzkoušet si pomůcky a zařízení, které zrakově postiženým usnadňují orientaci, pohyb, komunikaci, sebeobsluhu i volný čas (chůze s bílou holí, nalévání vody s pomůckami, podpis poslepu, uspořádání a poznávání mincí a bankovek).
Beseda se nám moc líbila, žáci odcházeli plni dojmů, zážitků a nových zkušeností.

 

                                                                                 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.