Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Archiv aktualit - 2. čtvrtletí 2016/2017

22. prosince 2016

Vánoce v Soudné
Poslední školní den před vánočními prázdninami strávily všechny třídy po svém. Bohužel některé kolektivy zasáhla chřipková viróza, a proto si školní "Vánoce" nemohli vychutnat všichni. Avšak ti žáci, kteří do školy přišli, si vánoční atmosféru užili plnými doušky. 

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová

 

 

 

 

15. prosince 2016

Vánoční setkání II.

Dalším milým setkáním, kterým se žáci potěšili, bylo vánoční posezení s klienty stacionáře KAMARÁD Jičín z.s. a klienty Apropo Jičín, o.p.s. Pro realizaci nám byly propůjčeny prostory zimní zahrady v Apropu. Na kamarády a klienty Apropa čekalo vystoupení dramatického a pěveckého kroužku, krátká prohlídka školy, závěrečná diskotéka a malé pohoštění, které připravili sami žáci. Děkujeme všem, kteří se setkání zúčastnili, a těšíme se na další podobná setkání.

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová

 

 

 

 

12. prosince 2016
Vánoční setkání

Nastal čas adventní, vánoční - čas přátelského setkávání, čas tradic, které tak rádi dodržujeme. A právě v duchu tradic, dlouholeté spolupráce a kamarádství, jsme pozvali žáky ze ZŠ, Železnické, k nám na adventní prožitkové dopoledne. Děti strávily společné chvíle při práci v jednotlivých dílničkách, zazpívaly si vánoční koledy, prohlédly snoezelen. Všem se dopoledne velmi líbilo. Společně strávený čas rychle utekl. Při loučení jsme si popřáli krásné a pohodové Vánoce. Již teď se těšíme na jarní setkání.
 
autor příspěvku: Bc. Hana Kohoutová
 

 

 

 

8. prosince 2016
Pohodové Vánoce

Dne 8. 12. proběhlo na naší škole již tradiční vánoční setkání s rodiči a přáteli školy. Jedním z bodů programu bylo pěvecké vystoupení žáků.  Zazněly krásné koledy v dobovém oblečení s tradičními hudebními nástroji. Toto představení žáci trénovali každý týden již od října. Patří jim velký dík za reprezentaci školy.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková 

 

 

 

 

 

Adventní zpívání 

Adventní čas si v naší škole připomínáme každé pondělí od 28. 11. Před osmou hodinou se všichni sejdeme v přízemí u adventního věnce, zazpíváme si několik koled a seznámíme se s vánočními zvyky. Nyní už víme, proč si mají svobodná děvčata utrhnout 4. prosince třešňovou větvičku.

autor příspěvku: Mgr. Kateřina Mindlová
 

 

 

 

 

6. prosince 2016
Malba na sklo

Žáci z V. třídy a II. A využili nabídku Regionálního muzea v Jičíně a zúčastnili se vánoční dílny "Podmalba na sklo". Tuto nelehkou techniku někteří žáci dělali poprvé v životě a  zvládli ji téměř samostatně. Povedené dárky udělají jistě radost všem blízkým.

autor příspěvku: Mgr. Václava Jurycová a Mgr. Kateřina Mindlová

 

 

 

 
Mikuláš 2016
 
Mikuláši, anděli a čerte, děkujeme za Vaši návštěvu ve škole a dobroty, které jsme od Vás dostali.
 
Žáci Základní školy a Praktické školy, Jičín
 
 

 

 

Kroužek šití

Na naší škole několikátým rokem pracuje kroužek šití. Děvčata mají o aktivity, které jsou připraveny v tomto kroužku velký zájem. O jejich zručnosti se můžete přesvědčit sami již ve čtvrtek na vánočním setkání Pohodové Vánoce, kde originální polštářky budou k dostání ve školním krámku. 

autor příspěvku: Jana Dvořáčková

 

 

 

 

1. prosince 2016
Exkurze do pekařského provozu

První prosincový den měla třída střední školy I. S možnost nahlédnout pod ruce pekařům v malé rodinné pekárně v Hořicích. Protože v tento den přišla do Čech pořádná zima, byli  jsme všichni rádi, že v pekárně je teplo, vůně a milí pracovníci. Žáci se seznámili s historií pekárny, s technologií pečení bílého pečiva a chleba. Sami mohli vidět výrobu preclíků. Žáci měli dokonce možnost pracovat s těstem a vyrobit si svoje vlastní preclíky. Viděli, jak se plechy s pečivem sází do pece, a že upéct třeba obyčejný chleba je pořádná dřina. Na cestu nám v pekárně nachystali balíčky s čerstvými pekařskými výrobky. DĚKUJEME!!!

autor příspěvku: Mgr. Petra Jínová

 

 

 

 
 

POZOR POZOR!! Akce POHODOVÉ VÁNOCE SE BLÍŽÍ - čtvrtek 8. 12. 2016 jste všichni srdečně zváni

 
 
 

 

 

1. prosince 2016
Hvězdička betlémská

Předvánoční čas jsme žákům zpříjemnili návštěvou Masarykova divadla v Jičíně, kde nás velmi příjemně naladilo hudební představení Michaely Novozámské "Hvězdička betlémská". Žáci si odnesli nejen krásný pocit z koncertu, ale i CD zmíněné zpěvačky.

autor příspěvku: Mgr. Kateřina Mindlová

 

 

 

 

1. prosince 2016
Keramický kroužek

Tradiční keramický kroužek je mezi žáky velice oblíbený. Je vhodný pro děti, které baví výtvarná činnost. Program je zaměřen na základní výtvarné techniky a postupy. Činnost je přizpůsobena věku, zkušenostem a manuální zručnosti dětí. Děti se naučí základní techniky zpracování a formování keramické hmoty, seznamují se s novými materiály a postupy, pracují podle předlohy.

Význam činnosti spočívá v rozvoji jemné motoriky a motoriky malých svalových skupin. Nesporný je i význam estetický. Výhodou práce v keramické dílně je i možnost prezentace svého výrobku ostatním. Děti vytvářejí hodnoty, uvědomují si, že za konkrétním výsledkem práce stojí jejich snaha a píle. Žáci tak získávají vztah k věcem, uvědomují si, že každou věc musí někdo vyrobit, že má určitou cenu a funkci.

autor příspěvku: Mgr. Iveta Nyčová a Naďa Tomášková

 

 

 

 

1. prosince 2016
Centrum rozvoje řečových dovedností - logopedická péče v naší škole

V únoru 2016 vzniklo v naší škole Centrum rozvoje řečových dovedností. V rámci centra poskytujeme bezplatnou pomoc dětem s těžkými vadami řeči. Klienty centra nejsou pouze žáci školy, ale je určeno především dětem, které systematickou péči potřebují. Centrum rozvoje řečových dovedností spolupracuje s klinickou logopedkou Mgr. Froňkovou.

Dále naše škola jako jediná v jičínském regionu nabízí odbornou logopedickou péči o žáky s vadami řeči přímo ve výuce v rámci českého jazyka, kde probíhá výuka podle metodiky Sfumato (splývavé čtení). Klademe důraz na rozvoj řečových dovedností a  dalších podpůrných schopností, které s vývojem řeči souvisejí.

Od října 2016 v naší škole opět zahájil svoji činnost LOGO kroužek (každou středu od 14.30 hod. – 15.30 hod.). Je určen nejen žákům školy, ale i ostatním dětem s diagnostikovanými těžkými vadami řeči. Pracujeme v něm s dětmi skupinově (rozvíjíme slovní zásobu, zrakovou a sluchovou percepci, fonematický sluch, rytmické cítění, jemnou i hrubou motoriku…) a individuálně (dle doporučení logopeda). Kroužek ještě nenaplnil svoji kapacitu, proto pokud má vaše dítě diagnostikovanou těžkou vadu řeči, přijďte se podívat. Těšíme se na vás.

autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová

 

 
 
 

 

 

 

29. listopadu 2016
Máme rádi knížky

Dne 29. 11. se kluci a děvčata ze VII. třída opět vydali do knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Všechny knížky už máme přečteny, proto jsme si šli vybrat nové. Žáci měli za úkol si vyhledat dvě knihy, které by je bavily. Jednu budou číst doma a následně provedou zápis do čtenářských deníků. Druhou pak budeme číst společně ve škole v rámci hodin literatury.
Celé tři hodiny dokázali žáci v poklidu vánočně vyzdobené knihovny číst. Moc je chválím za chování a snahu naučit se milovat knihy.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

 

 

 

 

23. listopadu 2016
Vánoční perníčky

Žáci V. třídy prožívají Vánoce již od poloviny listopadu. Nejprve si upekli perníčky a o týden později je zdobili. Práce se jim nad očekávání velmi povedla (viz fotografie). Ostatní žáky školy zvu na prožitkové odpoledne "Zdobení perníčků", které se koná 29. 11. 2016. Pár míst je ještě volných.

autor příspěvku: Mgr. Václava Jurycová

 

 

 

 

23. listopadu 2016
Dopravní výchova ve výuce

Dopravní výchova ve výuce
Žáci I. B se v rámci projektové výuky seznamovali s dopravním systémem v Jičíně. Aby lépe pochopili  různé dopravní prostředky, spoje MHD, informační tabule atd., navštívili  je v praxi. Výuku začali jízdou MHD centrem Jičína, která končila na autobusovém nádraží. Zde žáci viděli nástupní stanice, jejich popis, informační tabule, aj. Cesta pokračovala exkurzí na vlakové nádraží. Dnešní výuka v terénu byla nejen zpestřením, ale pro žáky i více srozumitelná.
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová 
 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

Dne 23. 11. 2016 se konají třídní schůzky všech tříd Základní školy a Praktické školy, Jičín. Těšíme se na vaši hojnou účast. 

 

 

 

18. listopadu 2016
Stimulační programy ve výuce

Na našich webových stránkách byla dokončena aktualizace složky Podpůrné metody - fotografie, nové metody výuky, které jsou zde popsány a denně slouží našim žákům a vašim dětem k rozvoji osobnosti.
 
autor příspěvku: Mgr. Jolana Zahradníková, Mgr. Olga Kratochvílová
 

 

 

11. listopadu 2016
Solná jeskyně jako prevence nemocí

Žáci I. B se již čtvrtým rokem pravidelně účastní léčebné terapie v solné jeskyni. Jeskyni navštěvují v rámci zdravotní tělesné výchovy pravidelně od podzimu do jara. Cílem je zlepšení obranyschopnosti organismu, jeho dechové kapacity a kvality dýchání. Pobyt začínají relaxací na lehátkách a dechovým cvičením. Díky pravidelnosti pobytu v solné jeskyni a aromaterapii ve třídě, mají žáci během roku minimální nemocnost.
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová
 

 

 

 

10. listopadu 2016
Jídelní lístek

Nabídku jídelny najdete po kliknutí na oddělení  O škole - Školní jídelna - bublina s jídelním lístkem na vybraný týden a zjistíte, co dobrého je pro nás nachystáno k obědu.

 

9. listopadu 2016
Přípravy dramatického kroužku

Ačkoli je spíš podušičkový čas, žáci naší školy se připravují na předvánoční besídku. V pěveckém kroužku trénují koledy a v dramatickém chystají krátké představení. Téma letošního odpoledního setkání žáků, rodičů a přátel školy se ponese v duchu pohodových Vánoc. Členové dramaťáku předvedou, že přípravy na Štědrý den mohou překvapit...snad se nic nepokazí...

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová

  

 
8. listopadu 2016
Speciální přístroj pomáhá  žákům vstát z vozíku
 
Někteří žáci I. B, kteří jsou vzhledem ke své diagnóze upoutáni trvale na vozík, mají nové možnosti. V rámci zdravotní tělesné výchovy jim pomocí vertikalizačního zařízení pomáháme zakusit  pocit "stát na vlastních nohou". Samozřejmě to není tak jednoduché. Každý žák musí být individuálně napolohován do přístroje a pevně zajištěn. Poté již pomalým pohybem měníme jeho polohu. Žáci se vidí v zrcadle a zkouší v této poloze krátkodobě pracovat, vzdělávat se. Úzce spolupracujeme s o. p. s.  Apropo, které nám přístroj zapůjčuje.
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová

 

 

 

7. listopadu 2016
Bazální stimulace a  míčkování ve zdravotní tělesné výchově
 
Žáci I. B mají vzhledem ke svým speciálním vzdělávacím potřebám zcela jiný vzdělávací obsah i organizaci výuky. V jejich rozvoji pohybu, vnímání, dýchání a obranyschopnosti jim rovněž pomáhá koncept bazální stimulace a míčkování. Žáci výborně reagují, spolupracují a dochází ke zlepšení jejich celkového fyzického stavu (více ve složce Podpůrné metody).
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová
 


 

 

3. listopadu 2016
Drakiáda pod Zebínem

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 nám byly všechny okolnosti nakloněny a II. A mohla konečně splnit poslední úkol podzimního projektu - pouštění draka. A věřte nebo ne, někteří žáci dělali tuto podzimní radovánku poprvé v životě. A o to více mám z vycházky na Zebín lepší pocit.

 autor příspěvku: Mgr. Kateřina Mindlová

 


 

 

4. listopadu 2016
Exkurze ke koním

V pátek 4. 11. se dvě třídy prvňáčků 1. C a 1. D vypravily na exkurzi ke koním do Jezdeckého centra Jičín. Nejdřív jsme se podívali do koňských stájí, kde jsme se od paní Kořínkové dozvěděli, co obnáší práce u koní. Potom nám naši spolužáci z 1. S, kteří měli u koní praxi, ukázali, jak se čistí stáje. Nakonec čekala na prvňáčky velká odměna – jízda na koni v ohradě. Všem se exkurze moc líbila, proto ji na jaře zopakujeme.

autor příspěvku: Mgr. Musilová Tereza

 


 

 

4. listopadu 2016
Kam po ukončení základní školy? 

V pátek, dne 4.11. se žáci VII. a IX.ročníku zúčastnili akce- "Student", která se uskutečnila v kulturním domě v Jičíně. Konala se zde nabídka škol a různých vzdělávacích oborů středních škol a učilišť. Naši studenti se tak seznámili s vhodnými e-obory, které jsou pro ně určené. V rámci motivace žáků také máme v plánu navštívit některé školy a využít jejich dny otevřených dveří. Např. Odborné učiliště v Mladé Boleslavi, kde naši žáci mají připraven učební obor- automontážní práce a po vyučení mají zajištěnou práci v provozu Škoda- auto. Také se chystáme do Chroustovic, kde je mnoho učebních oborů pro naše žáky - např.- truhlář, tesař, zedník, nově také řezník, dále - zámečník, autoopravář, opravář, zahradník, aranžér květin, chovatel zvířat, kuchař, cukrář, pekař, módní dekoratérka, prodavač, pečovatelka. Uplatnění pro žáky naší školy je velké a nabídka oborů je pestrá. Doufáme, že jsme žákům dodali motivaci nejen pro další vzdělávání, ale pro budoucí profesi. 

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

 

 


 

 

INFORMACE  - v předstihu

Podle § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. Školský zákon, ředitel školy ze závažných organizačních důvodů vyhlásil na 18. 11. 2016  volný den ve školním roce 2016/2017.

ředitel školy


 

 

1. listopadu 2016
Dušičky

V úterý 1.11. se uskutečnil v naší škole výukový projekt- "Dušičky". Žáci VII. a IX.ročníku se společně tohoto projektu zúčastnili. Nejpve proběhla interaktivní výuka- vysvětlen pojem - "Dušičky, svátek zemřelých", poté bylo při této příležitosti vzpomenuto na Jana Palacha, studenta Vysoké školy, který se obětoval a upálil pro svobodu a demokracii České republiky.
Pak jsme se společně vydali na místní hřbitov na Nové město, kde žáci uctili památku svých příbuzných zesnulých a zapálili svíčku. Chválím všechny žáky za jejich empatii a nápad zapálit svíčku na hroby, které jsou již dávno zapomenuty. K životu patří i smutné chvíle a chvíle, kdy bychom měli myslet na naše drahé zemřelé. Děkuji žákům za projevený zájem a ochotu se tohoto projektu zúčastnit.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


 

 

25. října 2016
Knihovna

V úterý 25. 10. žáci VII. třídy navštívili knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně. V rámci výukového projektu- "Kniha je můj kamarád" se snažíme přivést naše žáky k lásce ke knihám. Knihovnu budeme navštěvovat pravidelně každý měsíc. Každý si vybere dvě knihy dle svého zájmu. Jednu z nich čteme ve škole v rámci dílen tichého čtení. Druhou knihu si děti berou domů a během měsíce ji přečtou a následně se učí psát čtenářský deník a také umět o knize hovořit. Rozvíjíme tak čtenářské kompetence, schopnost se přesně vyjadřovat, slovní zásobu a životní rozhled. Věřím, že naši žáci tak získají mnoho nových poznatků a hlavně radost z přečtených knih.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

 


 

 

24. října 2016
Muzikoterapie - I. A

Žáci třídy I. A využili nabídku Apropa a v rámci předmětu HV strávili netradiční vyučovací hodinu v prostorách Apropa, kde pod vedením lektorky Laďky Dlouhé probíhala muzikoterapie. Hodina muzikoterapie se skládala ze dvou částí.
Receptivní muzikoterapie, která spočívala v poslechu hudby.  Hudbu tvořila sama muzikoterapeutka, která pracovala s rozličnými hudebními nástroji s podporou hlasu. Působením hudby na organismus při receptivní muzikoterapii v oblastech smyslového vnímání dochází ke stavu celostní harmonizace, k celkovému uvolnění a relaxaci.
Aktivní muzikoterapie v sobě zahrnovala účast žáka na hudební tvorbě a produkci. Naši žáci si vyzkoušeli hru na hudební nástroje. Výsledná podoba aktivní muzikoterapie pak byla hudební improvizace.

autor příspěvku: Mgr. Zdeňka Fejfarová

 


 

 

25. října 2016
Pěvecký kroužek zahajuje činnost

Od října zahájil svou již tradiční činnost pěvecký kroužek. Jsem velmi ráda, že  mezi námi můžeme přivítat i malé zpěváky, kteří kroužek navštěvují poprvé.
Je to vítaná posila. Zpíváme tradiční lidové, umělé, moderní písně i melodie z filmů a pohádek. Doprovod je kytara, Orffovy nástroje a také hodně využíváme interaktivní tabuli.
Již brzy začneme pilně nacvičovat koledy, které zazní na vánočním setkání s rodiči, v domově pro seniory a také se budeme moci pochlubit klientům stacionáře Kamarád, kteří jsou k nám do školy srdečně zváni. V letošním roce se na kroužek přihlásilo 17 žáků.

autor příspěvku: Mgr.  Adéla Flečková

 

 

 

 

 

16. října 2016
Nácvik evakuace a cvičení v přírodě

V pátek 14. 10. jsme v naší škole nacvičovali evakuaci. Po jejím úspěšném zvládnutí měla každá třída samostatný program. Třída 1. C se vydala na rozhlednu Milohlídka na Čeřovce v Jičíně. Z výstupu na rozhlednu měly děti radost. Při zpáteční cestě do školy jsme sbírali kaštany a žaludy. I přes nepříznivé podzimní počasí se nám výlet vydařil a děti se už nemohou dočkat, až si z nasbíraných kaštanů něco vyrobí.

autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová

 


 

 

13. října 2016
Zdravá výživa

V tomto týdnu 10. - 13.10. 2016 na naší škole probíhal výukový projekt -Zdravá výživa- "Aneb týden bez koly, sladkostí a energy-drinků".

Cílem tohoto projektu je omezit u žáků spotřebu "nevhodných nápojů a potravin" a nasměrovat je k vhodnější a hlavně zdravější stravě.

I žáci VI. a VII.r. ZŠP a 10.r. ZŠS se s radostí tohoto projektu zúčastnili. Celý týden nosili zdravé potraviny a sami si připravovali
svačinky. Moc své žáky i jejich rodiče chválím za aktivitu a finanční přispění na dané potraviny. Źáci si také dokázali sepsat seznam zdravých potravin a napsat si vlastní zdravý jídelníček. Věřím, že mým žákům tato snaha vydrží po celý rok.

autor příspěvku: Adéla Flečková, tř. uč. VII. třídy

 

 

 

 

 

11. října 2016
Zdravá výživa

Žáci V. třídy se zapojili do výukového projektu "Zdravá výživa". V hodinách PV si připravili zeleninový salát. Paní učitelka suroviny nakoupila, ale ostatní  již bylo na žácích. Třída se skládá z chlapců a jedné žákyně, jsem na ně pyšná, že práci samostatně zvládli. Prázdná miska dokázala, že salát byl velmi chutný. Vařit budeme častěji.

autor příspěvku: Mgr. Václava Jurycová

 

 

 

 

7. října 2016
Kopidlnské poupě

V pátek 7.10. se žáci naší školy zúčastnili soutěže - Kopidlenské poupě. Tuto akci pořádá již dlouhá léta Střední škola zahradnická v Kopidlně pro žáky praktických škol.
Reprezentovali nás žáci - Jiří Chalupa - IX. ročník, Valerie Šamková a Marika Bartošová - VII. ročník ZŠP. Soutěž se skládala ze tří disciplín - 1. vazačský úkol - podzimní aranžování snopu, 2. poznávání rostlin, 3. test znalostí o přírodě. Našim soutěžícím jsme velmi drželi palce. Všichni se umístili na pěkných místech. Příští rok nás již jistě diplom a hodnotné ceny neminou. 
V rámci této exkurze jsme si prohlédli vyzdobené místnosti  zámku, rozlehlý park s rybníkem i výstavku květin a svícnů v tělocvičně školy.
Těšíme se na další návštěvu a spolupráci se zahradnickou školou v Kopidlně.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

 

 

 

 

3. října 2016
KROUŽEK ŠITÍ ZAHÁJIL SVOU PRAVIDELNOU ČINNOST V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE
kroužek vede Jana Dvořáčková
 

 

 

 

 

3. října 2016
Prožitkové odpoledne

V pondělí 3.10. se žáci naší školy zúčastnili prožitkového odpoledne- "Stopovaná- aneb honba za pokladem".  První skupina vyznačila fáborky cestu po Čeřovce a druhá se vydala po jejich stopách. Po trase žáci plnili jednotlivé úkoly (z oblasti sportovní, přírodovědné, matematické, zeměpisné,...). Úspěšně našli schovanou první skupinu a pak se všichni společně rozběhli hledat poklad. Ten brzy objevili a pochutnali si na zasloužené sladké odměně. 
Počasí nám přálo, akce se vydařila.

autor příspěvku: Mgr. A. Flečková

 

 

 

 

30. září 2016
Cipískova stezka, aneb putování za synkem jičínského loupežníka

V pátek 30.9.2016 využili žáci I. A pěkného slunečného počasí a vydali se Cipískovou stezkou na pěší turistickou vycházku.  Synek loupežníka Rumcajse, Cipísek, se rozhodl, že jim ukáže  příjemná zákoutí  města Jičína. Děti šly podle mapky, měly za úkol vyhledávat obrázky s Cipískem a také plnily vybrané úkoly. Děti si vycházku náramně užily a za svou snahu byly odměněny Mančiným jahodovým dortíkem.

autor příspěvku: Mgr. Fejfarová Zdeňka

 

 

 

 

19. září 2016
Návštěva solné jeskyně

Začátek tohoto týdne zahájila třída 1. C návštěvou nedaleké SOLNÉ JESKYNĚ. Děti nejdříve relaxovaly na pohodlných lehátkách, potom stavěly solné hrady a kreslily do soli. 45 minut uteklo jako voda. Všechny děti byly z pobytu v jeskyni nadšené, proto jsme se rozhodli, že ji budeme navštěvovat pravidelně.

autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče,

vzhledem k výskytu infekční žloutenky v našem regionu, jsme prostřednictvím třídních učitelů informovali žáky o zvýšené potřebě hygieny ve smyslu umývání rukou po použití toalety a před každým jídlem. Současně jsme přijali zvýšená hygienická opatření v budově školy a školní jídelny.

Prosíme i vás, rodiče, abyste s vašimi dětmi o této problematice pohovořili a připomínali jim základní dodržování hygienických návyků.

 

 

 

12. září 2016
Prvňáčci se školí v bezpečnosti

Pět dnů a pět okresních měst. Takový je rozsah akce s názvem Bezpečně na silnici, kterou se Krajský úřad Královéhradeckého kraje snaží zvýšit povědomí školáků o rizicích spojených se silničním provozem.

Žáci prvních tříd základních škol si v rámci programu vyzkoušeli jízdu zručnosti a resuscitaci, učili se správně upínat helmu či bezpečnostní pás a přesvědčili se o důležitosti reflexních prvků. Součástí byl také doprovodný program uchystaný ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému.

Šest žáků prvního ročníku Základní školy a Praktické školy, Jičín se preventivně-bezpečnostní akce zúčastnilo 13. září 2016 na nádvoří ZŠ, Jičín, Železnická.

V rámci projektu každý prvňáček obdržel tašku plnou preventivních a dárkových předmětů využitelných zejména v silničním provozu.

autor příspěvku: Mgr. Iveta Nyčová

 

 

 

 

 

9. září 2016
Evropský den recyklace baterií oslavila naše škola soutěží o nejlepšího sběrače vybitých baterií.

1. místo Matyáš Lemberk II. A 1 705 kusů baterií
2. místo Slavomír Voborník IX. 505 kusů baterií
3. místo Patrik Čuhel II. A 403 kusů baterií

Celkem žáci během jednoho týdne přinesli 3 364 kusů baterií, tedy téměř 75 kg.

 

 

 

9. září 2016
Naše škola na festivalu Jičín – město pohádky

Volba programu během festivalu Jičín – město pohádky byla na třídních učitelích a mnozí z nich rádi využili jeho nabídku. Proto si žáci naší školy užili pohádkový festival plnými doušky. Několik tříd navštívilo hned ve čtvrtek Biograf Český Ráj a zúčastnilo se promítání pásma večerníčků na cirkusové téma. Žáci střední školy měli možnost zhlédnout představení Splněný sen v K-klubu. Poté třídy využily pestré nabídky představení po celém městě. Namátkou to byl koncert kapely Bombarďák, artisté v zámeckém parku, zdravotní klaun na Valdštejnově náměstí atd.

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová

A ještě jedno ohlédnutí za festivalem JMP

Dne 9. 9. 2016 se žáci naší školy zúčastnili se svým vystoupením  festivalu - Jičín, město pohádky. Nejprve vystoupili žáci pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Adély Flečkové, kde zazpívali krásné lidové i moderní písně. Dále se žáci mohli pochlubit zumbou – tanečním číslem nazvaným „Hasiči“, kdy tančili oblečení jako skuteční profesionálové. Na vystoupení trénovali v kroužku zumby, který vede paní učitelka Mgr. Iveta Nyčová.  A na závěr naši žáci diváky oslnili dramatizací - „Divočiny“. Herci překvapili excelentními výkony, které si osvojili pod vedením paní učitelky Mgr. Dity Hendrychové a paní učitelky Mgr. Zdeňky Fejfarové. Vystoupení se zdařila a děti si za jejich snahu zaslouží obrovskou pochvalu. I když největším oceněním pro ně bylo bezesporu hlediště plné teskajích diváků. Věříme, že i nadále budou naši školu tak vzorně reprezentovat. 

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

 

 

 

1. září 2016
Úspěšně jsme odstartovali nový školní rok!

Na školní radosti se asi nejvíce těšili prvňáčci, které přivítali na půdě školy ti, kteří to zde znají nejlépe -  deváťáci.
Oficiální přivítání nováčků si nenechali ujít ani ředitel školy Mgr. Petr Novotný a vedoucí odboru školství, ml.a tělovýchovy Ing. Miroslav Kazda. 

Ve vyzdobených třídách se žáci po prázdninách setkali se svými třídními učiteli a společně tak vykročili do školního roku 2016/2017.

 

 

 

1. září 2016
S radostí oznamujeme spuštění nových webových stránek.

 

 

 

Září 2016
Novinky v koncepci  školy

Již druhým rokem mohou absolventi ZŠS pokračovat v rozvíjení svých schopností a dovedností na střední škole. Základní škola a Praktická škola, Jičín má pro tyto žáky připraveno vzdělávání v Praktické škole jednoleté a Praktické škole dvouleté - bližší informace v oddíle O škole - Praktická škola.

Školní rok 2016/2017 -  na start vstupuje již 2. třída pro děti s poruchami řeči. Od tohoto školního roku bude u prvňáků probíhat výuka čtení metodou SFUMATO.

http://www.sfumato.cz/aktuality-novinky-5.html 
http://www.sfumato.cz/

Ve školním roce 2015/2016  naše škola rozšířila svoji nabídku o péči o žáky s vadami řeči. Od září jsme otevřeli třídu, kde zajišťujeme odbornou péči dětem s těžkými vadami řeči. Jsme jedinou školou, která se zaměřila na logopedickou péči v jičínském regionu.
S žáky pracuje speciální pedagog, který koncipuje hodiny tak, aby se během celé výuky kladl důraz  na rozvoj řečových dovedností a  dalších podpůrných schopností, které s vývojem řeči souvisejí.
Žákům je věnována i speciální logopedická péče, té jsou vyčleněny 2 hodiny týdně v rámci českého jazyka.
Od 2. pololetí otevřela škola  Centrum rozvoje řečových dovedností. Jednou týdně poskytujeme bezplatnou pomoc dětem s těžkou poruchou řeči. Klienty Centra jsou děti, které potřebují systematickou, odbornou péči. Centrum rozvoje řečových dovedností spolupracuje s klinickou logopedkou Mgr. Barborou Froňkovou a Mgr. Veronikou Brychtovou.

 

 

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2019 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.