Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality

 


24. říjen 2019

Podzimní radování

K podzimu patří Halloween. Na výzdobě školních prostor se podíleli žáci celé školy. Část výrobků byla ponechána na výzdobu tříd.


Autor příspěvku: Jana Dvořáčková


22. říjen 2019

Prožitkové odpoledne - podzimní vaření

V pondělí 21. října proběhlo jedno z dalších prožitkových odpolední tentokrát na téma „Podzimní vaření…“. Odpoledne se zúčastnili žáci z různých ročníků naší školy a společně upekli jablečný koláč a připravili kompot z jablek.
Připravené pokrmy následně žáci snědli a velmi jim chutnalo. Více na přiložených fotografiích.


Autor příspěvku: Mgr. Iva Kosová


22. říjen 2019

Knihovna v říjnu

V pondělí, 21.10. se třída VI.Z opět vydala do knihovny V. Čtvrtka, kde byl připravený program.
Žáci 6. ročníku mají doporučenou četbu a téma dnešní návštěvy byly knihy těchto autorů: Karel Čapek, Martina Drijverová, Enid Blaytonová, Eduard Bass. 
Každý žák si vybral z pestré nabídky knih od těchto autorů a samostatně si četl 30 min. Poté byli všichni vyzváni, aby vytvořili kruh. Paní knihovnice nám
představila svou knihu a položila ji na zem, pokračovatl ten, který viděl ve své knize nějakou podobnost (podobný děj, postavy, zvířata v příběhu,...) a také
ji položil na zem,..takto se vystřídali všichni žáci včetně pedagogů. Vzniklo tak knižní domino. Tato hra je velmi poučná a rozvíjí představivost, schopnost analýzy a rozvoj slovní zásoby.
Také se žáci učí nebát se projevit a obhájit svůj názor. Na závěr si z doporučené četby vybrali knihy, které je zaujaly k tvorbě čtenářských deníků. 
A jací autoři nás čekají příště? Jaroslav Foglar, Jack London a Jaromír John.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


22. říjen 2019

Divadelní představení

Masarykovo divadlo v Jičíně se v pondělí dopoledne rozezpívalo s Michaelou Novozámskou a jejím hudebním divadlem a hlavně dětmi různých věkových kategorií. Užili si to všichni, to je nejdůležitější!!!


Autor příspěvku: Jana Michálková


21. říjen 2019

Cvičení v přírodě I. A

V pátek 18. 10. 2019 si žáci I. A vyzkoušeli, po vyhlášení ve školním rozhlase, nácvik evakuace školy. Pod trvalým vedením a dohledem museli opustit ohrožený prostor a zároveň respektovat kázeň při přesunu. Vše zvládli na výbornou. Poté následovala vycházka do přírody. Zde si žáci vylepšili fyzickou kondici chůzí v přírodním terénu, pozorovali změny v přírodě a také se věnovali sběru přírodnin.


Autor příspěvku: Mgr. Zdeňka Fejfarová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2020 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.