Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

  


1. duben 2022

Březen v VI. ZŠ

V měsíci březnu jsme měli v šestce moc práce a plno aktivit.. Po vydařeném projektu Masopust jsme se v českém jazyce naučili, co to jsou slovesa, na zimním stadionu jsme fandili starším spolužákům při závěrečném bruslení. Pěkné počasí nás vytáhlo ze školních lavic do přírody, kde jsme pozorovali probouzející se jaro. A někteří z nás dokonce překonali svůj veliký strach a přiblížili se ke koníkům pasoucím se za naší školou.


Autor příspěvku: Mgr. Hana Kohoutová


29. březen 2022

Návštěva muzea - VII. ZŠ

Žáci deváté a sedmé třídy navštívili muzeum v Jičíně. Výstava nesla název „Lidé odvedle“. Žáci se v rámci výstavy vydali na neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem.

Celá výstava byla interaktivní. Žáci si mohli všechno vyzkoušet. Chodili po tmě se slepeckou holí, poznávali hmatem předměty, jezdili na vozíčku pro tělesně postižené, ve sluchátkách si mohli poslechnout, jak zní ušní šelest a hučení.

Výstava se všem žákům i dospělému doprovodu moc líbila.

 


Autor příspěvku: Bc. Klára Švarcová


29. březen 2022

Výuka s Legem Education

Lego Education není jenom obyčejná stavebnice. Na tom se již shodnou žáci 9., 8., 7., 5. i 3. třídy.

Lego propojuje pět oborů – vědu, techniku, technologii, matematiku a umění. Propojení vědy a umění je poměrně nová a stále se rozvíjející kombinace. Pod pojmem „umění“ najdeme mnoho dovedností – hudbu, divadlo, tanec, jazyk, humanitní vědy, výtvarné umění nebo grafiku. Lego díky přidané části „umění“ posiluje kreativní myšlení a rozvoj představivosti žáků.
Díky všem atributům má Lego velice pestrou škálu využití v různých předmětech. Naši žáci si Lego vyzkoušeli především v hodinách informatiky, ale ve 3. třídě s ním pracovali i v hodině řečové výchovy.
A jak to funguje? Žáci si nejprve podle návodu, který najdou v aplikaci Lego Spike složí z kostiček robota. Po sestavení stačí vše správně zapojit, připojit přes Bluetooth k tabletu a robot se dá do pohybu.

Vše začalo robotem Kiki. Kikina je robotický pejsek, který je doma sám. Je běžný pracovní den a Kiki rodina je tedy v práci. Venku je nádherné počasí. Oknem dovnitř proudí čerstvý vzduch. Kiki by moc chtěla ven na procházku. V tom se něco stane…

Kiki umí rozpoznat barvy (má na sobě senzor). Pokaždé, když se podívá na určitou barvu, přehraje se zvuk. Po doznění všech 3 zvuků (zvuky z dopravy, zvonění telefonu a štěkot) měli žáci vytvořit příběh.

Co se tedy stalo s Kiki?

 


Autor příspěvku: Bc. Klára Švarcová


29. březen 2022

Výtvarná soutěž - Dravci - 2022

Mezinárodní den ptactva, jsme v letošním školním roce oslavili výtvarnou soutěží na téma DRAVCI. Do soutěže se zapojili žáci II. ZŠ, IV.ZŠ, V.ZŠ, VII.ZŠ a VIII.ZŠ. Dravé ptáky zhotovili nejrůznějšími výtvarnými technikami – akvarel, vytrhávání, malba, kresba, koláž,… A že se jim to skutečně povedlo, se můžete přesvědčit z přiložených fotografií. Výherci (Nela Brandová, Lucie Čurejová, Michal Řábek, Matěj Florián, Lukáš Havelka a kolektiv třídy II.ZŠ) získali sladkou odměnu.

 


Autor příspěvku: Mgr. Jana Mejsnarová


23. březen 2022

Kulturní život - II. ZŠ

V rámci prvouky a kulturních zážitků proběhl ve II. ZŠ projektový den, během kterého se žáci stali diváky kina. Samotnému promítání pohádky předcházelo vytvoření programu. Děti kreslily své oblíbené pohádky a hlasovaly, na kterou z nich půjdeme společně do třídního kina. Vítěznou pohádkou se stala Zootropolis, ke které si žáci, stejně jako v kině, dopřáli popcorn. Celý den jsme si náramně užili a těšíme se na další společné zážitky. 


 

 


Autor příspěvku: Bc. Dominika Vitvarová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.