Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality


3. duben 2019

VP - Autismus

2. 4. slavíme jako mezinárodní den autismu, a tak samozřejmě i naše škola myslela na své žáky s PAS. Třídy II. Z a III. si udělaly výukový projekt s názvem: "Všichni spolu". Žáci s autismem se svými spolužáky strávili příjemné a činorodé dopoledne. První hodinu obtiskávali své ruce na velké srdce, což uvidíte i na našich fotografiích. Další hodinu proběhla akce: "Nevidím, neslyším, nemluvím", kdy jsme si vzpomněli i na žáky s jiným zdravotním postižením a vyzkoušeli jsme si, jaké to je nevidět a pomocí hmatu rozeznávat různé typy povrchů, jaké je to psát levou rukou, ochutnávali jsme jako nevidomí potraviny, malovali jsme obrázky nohama či ústy,.... O velké přestávce se celá škola vyfotila v příznačném modrém oblečení. Dále jsme si zazpívali a poslední hodinu hráli v tělocvičně hry a soutěže s bublifuky a nafukovacími balonky. Tato aktivita sklidila největší úspěch. Projekt měl za cíl více zapojit žáky s PAS do aktivit školy a vést všechny k většímu pochopení a toleranci vůči autismu.
A proč zrovna modrá barva? Je to barva komunikace, se kterou má většina dětí s autismem problém. Je to také barva naděje...Věřím, že 2. 4.  nejen naše škola, ale i všichni lidé v naší společnosti otevřeli svá srdce a svou mysl pro děti s poruchou autistického spektra. Nejen jako učitelka, ale hlavně máma syna s autismem si to z celého srdce přeji.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková, Mgr. Hana Kohoutová


31. březen 2019

První jarní praxe

Po dlouhé zimě vyrazili žáci II.S konečně pod Zebín do  koňských stájí na praxi v rámci tzv.,,Předprofesní přípravy".
Těšili se jak žáci tak i pracovníci stájí. Žáci na to, že díky práci nemusí být ve škole a pracovníci stájí na pomoc při údržbě koňských boxů.


Autor příspěvku: Mgr. Jínová, Jana Dvořáčková


31. březen 2019

Čtenářská gramotnost

Pátek 29. 3. byl pro třídu II. Z ve znamení netradičního vzdělávání. Proběhly prezentace žáků, kdy ostatním referovali o knize, kterou přečetli v měsíci březnu. Rozvíjeli tak svůj mluvený projev, vystupování a čtenářské dovednosti. Na prvním místě se umístil Lukáš Michal, druhé místo obsadila Anička Soňa Šídová  a třetím místem byl potěšen Jan Novosad. Vyznamenaní si odnesli domů sladkou odměnu.
Hned po vyhlášení vítězů jsme vyrazili do muzea, kde nás čekala doba národního obrození v Jičíně. Žáci si zkusili hru, jak by v té době investovali 5000,- Kč. Většina žáků by finance dala na dobročinné účely, což nás všechny velmi potěšilo. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o Karlu Václavu Raisovi, Karlu Jaromíru Erbenovi a Boženě Němcové. Také jsme se dozvěděli, že dříve se mateřská škola nazývala "opatrovna", nemocnice - "chorobinec", pro děti bez rodičů byl "sirotčinec", banka se nazývala - "hospodářská záložna". V této době vznikla na vrchu Čeřovka - Milohlídka a také zde byl učitelský ústav. Všem se nám v muzeu líbilo a těšíme se na příště, kdy bude tématem  Prusko - Rakouská válka.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


28. březen 2019

Probouzíme jaro ve škole

Po jarních prázdninách rychle ze všech prostorů školy vymizely poslední zimní stopy a škola začala dýchat přicházejícím jarem. Všechny třídy a chodby jsou originálně a krásně jarně vyzdobeny. Žáci se svými pedagogy si dali opravdu záležet. Snad se zlepší počasí, vždyť my všichni se na jaro už těšíme.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


28. březen 2019

Jaro ve školní družině

Ve školní družině žáci pravidelně kromě dalších kreativních činností, pracují s keramickou hlínou. V současnosti vyrábějí domů velikonoční dekorace a dárky pro rodiče. Tuto arteterapeutickou aktivitu volíme pravidelně jako aktivní relaxaci a rozvoj pracovních dovedností. Žáci jsou aktivní a vždy se těší na výsledek, který je pro ně překvapením.


Autor příspěvku: Naďa Tomášková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2019 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.