Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


24. listopad 2019

Terapie hudbou

Žáci naší školy se ve středu 20. 11. 2019 zúčastnili oblíbené muzikoterapie. Většina žáků se těšila, protože už věděli,  co je čeká. Jenom pro prvňáčky to bylo něco zcela nového. Každý si mohl vyzkoušet  jaký chtěli  hudební nástroj. Výběr hudebních nástrojů byl velký, od žabičky, přes bouřku či déšť až po bubny. Bylo úžasné, jak všichni poslouchali muziku celým tělem. Žáci si společně na závěr zabubnovali.

 


Autor příspěvku: Petra Vacková


21. listopad 2019

Sfumato I. Z


V průběhu posledních dvou týdnů se žáci z I.Z seznamovali s písmenkem E a I.
Na výuku SFUMATA byly zakoupeny krásné nové slabikáře.


Autor příspěvku: Mgr. Jana Mejsnarová


20. listopad 2019

Dechová cvičení

Jednou za měsíc dochází žáci I. C na  terapii do solné jeskyně. 1. část pobytu je věnovaná relaxaci a nácviku správného dýchání.
Ve 2. části si mohou hrát s hračkami a užívat si příjemného prostředí.


Autor příspěvku: Jana Dvořáčková


20. listopad 2019

Keramika

Ve čtvrtek 14.11. proběhlo 2. odpoledne s keramikou. Výrobky z minulého prožitkového odpoledne bylo potřeba naglazovat. Práce se štětcem a barvou je u dětí oblíbená. Hotové vypálené výrobky si děti odnesou domů jako vánoční dárky.


Autor příspěvku: Mgr. Petra Jínová


17. listopad 2019

Sběrný dvůr v Jičíně

Žáci I. Z a II. Z zažili neobvyklou exkurzi. V pátek 15. 11. 2019 navštívili jičínský sběrný dvůr, aby se dozvěděli, jak správně třídit odpad. Vedoucí sběrného dvora pan Hrouda nám ochotně podával důležité informace o třídění odpadu a provedl nás celým areálem. Největší zaujetí nastalo u třídící linky, kde byl neuvěřitelný zápach. Dozvěděli jsme se, že zápach ve třídící hale je důsledkem nesprávného třídění občanů. V barevných kontejnerech se totiž často objevují i odpadky, které tam nepatří. Proto je třeba je manuálně odstranit. Exkurze byla zakončena kvízem, který žáci zvládli na výbornou. I v naší škole žáky vedeme k třídění odpadu. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, v rámci kterého žáci průběžně plní úkoly v oblasti třídění a recyklace odpadů.


Autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2020 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.