Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


12. únor 2020

Tonda Obal

V únoru se u nás ve škole konala beseda pro žáky základní a praktické školy v rámci enviromentální výchovy. Program Tonda Obal je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a od roku 1997 každoročně oslovuje tisíce dětí na základních i středních školách.

Cílem bylo podpořit u našich žáků vědomí odpovědnosti za životní prostředí. Během besedy lektor Dalibor Nigrin žákům vysvětlil jak, a hlavně proč třídit odpad. Všichni si poté vyzkoušeli třídění na vlastní kůži s kartičkami, které znázorňovali různé druhy odpadů. Ty odnášeli do barevných cvičných popelnic. Došlo i na krátký dokument o recyklaci skla a papíru. Nakonec každá třída obdržela za odměnu kvarteto nebo puzzle. Rádi bychom poděkovali paní učitelce Mejsnarové, která výše zmíněnou akci zorganizovala.


Autor příspěvku: Jana Michálková


10. únor 2020

Alternativní a augmentativní systémy komunikace

V pátek se dvě naše pí. učitelky Bc. J. Kučerová a Mgr. O. Kratochvílová zúčastnily dalšího vzdělávání v oblasti alternativní komunikace u žáků, kteří mají z různých důvodů ztíženou nebo znemožněnou komunikaci. Tyto systémy  dále pomáhají žákům dorozumět se v našem světě. Sdělit své potřeby, přání, emoce, ptát se... Způsobů AAK je velmi mnoho a vždy se jedná o individuální záležitost pro každého žáka. Volí se buď obrazový materiál, technika v podobě I-Padů, tabletů a PC nebo komunikační tabulky, aj. Jedno mají však společné, umožňují vést každému takovému člověku plnohodnotný kvalitní život.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


10. únor 2020

Zima, zima, zimička

Přestože zima se letos příliš neukázala, žáci I. B v rámci VV a Pv vyrábějí za pomoci pedagogů krásné obrázky a výrobky se zimní tematikou a s hromadou sněhu. Prostory naší třídy  alespoň vypadají jako kdyby za okny mrzlo, až praštilo.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


10. únor 2020

Hurááá vysvědčení

Žáci v I. B se nemohli dočkat svého pololetního vysvědčení. Náležitě se na to ustrojili a pozorně poslouchali své slovní hodnocení od třídní učitelky. Všichni mohli být spokojení a těšit se na jarní prázdniny. Během týdne je ještě čekalo ještě překvapení v poštovních schránkách v podobě originálních pohledů vytvořených z fotografií z tohoto významného dne.
Mé velké díky patří oběma asistentkám pedagoga za spolupráci a aktivitu při vzdělávání žáků v I. B


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


20. leden 2020

Lednová výuka SFUMATO

Sledujte naše prožitkové hodiny v rámci výuky českého jazyka alespoň na fotografiích. Pondělky máme ve znamení nových písmen a hezky si je užíváme. Tentokrát T jako TRPASLÍK, TURBAN, TANEC, ale i TOUSTY


Autor příspěvku: Jana Michálková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2020 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.