Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

  


14. říjen 2018

Kopidlnské poupě

Žáci 6. ročníku se zúčastnili soutěže v Kopidlně. Soutěž se skládala ze tří úkolů. Nejprve žáci poznávali rostliny, dále následoval test znalostí o přírodě a posledním úkolem byla podzimní dekorace z přírodního materiálu. Žáci získali nové zkušenosti, které zúročí v příštím roce.


Autor příspěvku: Mgr. Václava Jurycová


12. říjen 2018

Setkání s autorkou knížky Tajemství zahrádky

Páteční vyučování probíhalo v místní knihovně. Někteří žáci měli možnost zůčastnit se zajímavé besedy o nové knize paní Moniky Eberlové Hejrovské. Paní spisovatelka nás seznámila se svou pohádkovou knihu s názvem: "Tajemství zahrádky".

Velice poutavě dokázala hovořit o krásách přírody, které jsou v knize popsány. Kniha žáky zaujala, prohlíželi si poetické ilustrace paní Sofie Helfertové a řešili úlohy, které nechybí u žádného příběhu. Paní autorka nám poutavě přečetla dvě kapitoly a zastavila se s dětmi nad tématy bouřka a lesní plody. Celou knížkou čtenáře provází šnek, který vede k děti k zamyšlení a řešení zajímavých úloh. A protože autorka knihy je nejen naše bývalá kolegyně, ale i vášnivá jogínka zacvičili si s ní posluchači besedy "Pozdrav slunci". Budeme se těšit na další akce pořádané knihovnou V. Čtvrtka v Jičíně.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


11. říjen 2018

Zdravotní tělesná výchova v I. B

Žáci naší třídy opět v hodinách zdravotní tělesné výchovy provádí speciální cvičení na velké trampolíně, na motrenu, běžícím pásu a rotopedech. Pravidelně si tak zlepšují nejen fyzickou zdatnost, ale zejména celkovou hybnost, posilují svalstvo a kondici. V neposlední řadě je pohyb pro žáky radostí a odreagováním od školních povinností.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


11. říjen 2018

Solná jeskyně léčí

V letošním školním roce opět spolupracujeme se solnou jeskyní v Soudné a p. Zemanem. Dnes jsme začali naše pravidelné léčebné návštěvy v solné jeskyni, kam žáci naší třídy chodí v rámci zdravotní tělesné výchovy. Provádí zde dechová a relaxační cvičení, součástí jsou stimulační programy - bazální stimulace nebo míčkování, dle potřeb žáků.  Cílem je celkové zklidnění, zlepšení obranyschopnosti organismu a kvality dýchání. Na závěr mají žáci prostor pro hru a společné aktivity. Žáci I. B navštěvují solnou jeskyni pravidelně od podzimu do jara.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


11. říjen 2018

Zvyšování kvality vzdělávání

od října 2018 Zvyšování kvality vzdělávání žáků, začínáme...

V letošním školním roce opět probíhá u nás ve škole pro žáky odpolední procvičování učiva v rámci českého jazyka a matematiky. Žáci mají možnost se svými pedagogy probírat učivo, které potřebují dovysvětlit a zafixovat. Mají k tomu skvělé podmínky v podobě vysoce individuálního přístupu. Využívají moderní techniku a metody práce, které jsou pro ně přiměřené. 
Současně jsme nabídku rozšířili také o nezbytnou řečovou výchovu a logopedickou péči. Žáci si zlepšují dechovou kapacitu, práci s dechem a posilují orofaciální svalstvo pomocí nácviku hry na flétnu. Výslovnost a řečové dovednosti si fixují formou cvičení a her individuálně. 
Tento projekt je spolufinancován ze šablon Evropské unie. Probíhá v pěti skupinách žáků 1x týdně.

Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.