Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality


15. duben 2019

Zajíc sem, králík tam

Třída I. C vyhlásila celoškolní soutěž O nejhezčího velikonočního králíčka. Naše III. třída  se do soutěže zapojila s velkým nadšením. Nápadů jsme měli moc a nemohli jsme se rozhodnout, který je nejlepší. Proto jsme odbornou králičí porotu zahrnuli hned několika typy a druhy králíků a zajíců. Doufáme, že se porotě budou líbit.


Autor příspěvku: Mgr. Hana Kohoutová


14. duben 2019

Ptactvo - žákovská soutěž

 

 

Ve středu 10. 4. 2019 proběhla soutěž v poznávání  ptáků.

Fotografie ptáků běžely od pondělí  8. 4. do středy 10. 4. na plazmové televizi u vstupních dveří.

Soutěže se zúčastnilo celkem 43 žáků, kteří byli rozděleni do tří kategorii. V jednotlivých kategoriích zvítězili:

    1. - 2. třída: František Komárek, David Michal, Roman Pohanko

    3. - 5. třída: Jan Novosad, Tereza Havránková, David Kvasnička

    6. – 9. třída: Nikola Jará, Petr Hnát, Valerie Šamková

Všichni účastníci byli sladce odměněni J.

 

 


Autor příspěvku: Mgr. Jana Mejsnarová


14. duben 2019

Pašijový týden nanečisto

 

V týdnu 8. 4. – 12. 4. 2019 proběhl v naší škole ,, PAŠIJOVÝ TÝDEN“.
Žáci, učitelé, asistenti i ostatní zaměstnanci školy se oblékli do barvy daného dne. Také se dozvěděli, proč byl tento týden pro naše předky významný a co hospodyně a hospodáři v jednotlivých dnech dělali (úklid domu, omývání se studenou vodou z potoka, pečení mazance…). A samozřejmě došlo i na pletení pomlázky.


Autor příspěvku: Olga Kratochvílová


11. duben 2019

Velikonoce ve školní družině

Žáci ve školní družině intenzivně prožívají blížící se svátky jara, Velikonoce a tak pracují s nejrůznějším materiálem a využívají známé techniky práce (papír, kresba, malba, keramika, aj.). V rámci zájmové činnosti výtvarné nebo pracovní tvoří s pedagogy výzdobu i dárky domů. Učí se básničky a luští křížovky. Jsou velmi aktivní a mají radost z každého výrobku.


Autor příspěvku: Naďa Tomášková


11. duben 2019

Zprávičky ze školní družiny

V letošním školním roce fungují na naší škole dvě oddělení školní družiny. Zde působí dvě vychovatelky a dva asistenti pedagoga. Žáci mají možnost využívat svých zájmů a potřeb, včetně relaxačních chvilek, her a soutěží. Procvičují si mnohdy v rámci přípravy na vyučování své znalosti ze školy. Pravidelně pracují s keramickou hlínou, dramatizují známé pohádky, učí se tematické básně, relaxují ve snoezelenu a svými obrázky zdobí prostory školní družiny a chodeb. Nyní se chystáme na Velikonoce a už se těšíme, až budeme moci ven na krásnou školní zahradu.


Autor příspěvku: Naďa Tomášková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2019 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.