Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


9. prosinec 2018

Den krásy v Nové Pace

V pátek ve večerních hodinách se konala akce Den krásy, pohybu a relaxace v Nové Pace. Tuto akci  nejen moderuje, ale též organizuje naše milá kolegyně Michala Militká. Byli jsme pozváni, abychom mohli reprezentovat naši školu. Výrobky, které spolu s p. učitelkami žáci vyráběli, se líbily.


Autor příspěvku: Jana Michálková


9. prosinec 2018

Vánoční akademie

Ve čtvrtek odpoledne se naše školní tělocvična proměnila na takový menší jarmark, kde se zpívalo, jedlo, pilo a též tvořilo a vyrábělo. Každým rokem jsou zváni žáci, rodiče, příbuzní a přátelé školy. Během krátkého programu zazpíval sbor vánoční písně a koledy. Bez sborečku a  p. učitelky Adély si nějak nedovedeme již žádnou akci představit. V jednom koutě tělocvičny se podávala káva a čaj, v druhém zase vyrostl obchůdek s výrobky našich žáků, kde si přicházející mohli zakoupit drobnost a tím podpořit dobrou věc. V zadní části byly připraveny dílničky, kde si děti mohly vyrobit třeba i nějaký ten dáreček k blížícím se Vánocům. Menší děti pomáhaly se zdobením vánočního stromku. Cukroví na stolech vypadalo nádherně, chutnalo výborně a vonělo po celou dobu jarmarku. Všem, kteří se podíleli na přípravě vánočního odpoledne, patří velký dík! Zároveň patří poděkování rodičům, kteří přišli a podpořili své ratolesti.


Autor příspěvku: Jana Michálková


9. prosinec 2018

Adventní vystoupení v Domově pro seniory

V překrásném adventním čase se žáci pěveckého kroužku vydali do Domova pro seniory v Jičíně, aby vánočními skladbami potěšili místní obyvatele. 
Připravili si nejen klasické koledy, ale i moderní vánoční písničky, které se všem velmi líbily. Žáci naší školy tak nejen že  prezentovali naši školu, ale hlavně ukázali, že dokáží dát lidem kolem sebe radost a lásku právě prostřednictvím krásné hudby. V závěru dostal od našich žáků každý klient malý vánoční dárek. Těšíme se již nyní na jarní zpívání v domově.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


4. prosinec 2018

Advent v knihovně

V pondělí 3. 12. se třída II. Z opět vydala do knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Tentokrát byl tématem besedy - Advent. 
Paní knihovnice vyzvala žáky, aby napsali Ježíškovi své přání na lísteček a přilepili ho na velkou listinu přání všech dětí, které knihovnu navštěvují. Také četla dětem vánoční příběh o chlapci a jeho přáních.  Debatovali jsme o Adventu, vánočních tradicích a zvyklostech. Ve druhé části si žáci vybírali knihy, které hodlají přečíst během vánočních prázdnin. Těšíme se opět nashledanou v knihovně po Novém roce.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


3. prosinec 2018

Prožitkové odpoledne - zvonkohra 3.

V úterý 27. 11. proběhlo již třetí prožitkové odpoledne,ve kterém jsme dokončovali zvonkohru. Kompletování bylo trochu náročnější, ale všem se práce podařila. Výrodek byl moc hezký, určitě udělal radost dětem i jejich rodičům.


Autor příspěvku: Mgr. Petra Jínová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.