Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


20. únor 2019

Do praxe bez bariér

Žáci a absolventi naší střední školy se zapojili do projektu spolufinancovaném EU s názvem „Do praxe bez bariér“. Projekt je součástí operačního programu Zaměstnanost a jeho cílem je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Královéhradecký kraj projekt zaštiťuje, na projektu také participuje Úřad práce, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové a Ergotep CSR Institut o. p. s.
V měsíci únoru měli žáci naší střední školy možnost absolvovat hravou formou vzdělávání z oblasti pracovně právních vztahů, a to pod vedením pracovnic Úřadu práce. Dále navštívili pobočku Oblastní charity Jičín v Libáni, kde si vyzkoušeli některé praktické činnosti této instituce.
Jak se žáci vzdělávali a jak se činili při pracovních činnostech, si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

 „akce byla hrazena z OPZ, projektu Do praxe bez bariér, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009716“


Autor příspěvku: Mgr. Iva Kosová


17. únor 2019

Beseda s Policií ČR v naší škole

Tento týden navštívil naši školu tiskový mluvčí a preventista jičínské policie nprap. Aleš Brendl. Připravil si besedu na aktuální témata pro žáky naší školy.

            První část besedy byla určena žákům 1. stupně. Mluvilo se o bezpečnosti v silničním provozu. Žáci byli poučeni o tom, jak se mají chovat na ulici a jak přecházet bezpečně silnici. Dozvěděli se také, jak se má chovat správný cyklista na silnici a jakou povinnou výbavu musí mít jejich kolo. Dále byli seznámeni s tím, jak se zachovat v případě, když je osloví neznámí lidé, a to nejen na ulici, na hřišti, ale také, když zazvoní u jejich dveří. Bylo jim vysvětleno, jak postupovat, když najdou injekční stříkačky, miny nebo pistole.

            Druhá část besedy byla věnovaná žákům 2. stupně a praktické školy. Jejím hlavním tématem byla kyberšikana. Žákům byly nejdříve vysvětleny základní pojmy související s tímto tématem. Policista žákům vysvětlil, jak se na internetu chovat, jak předejít zneužití citlivých informací, které žáci na internetu publikují, a připomenul jim, že veškerý obsah, který o sobě žáci na internet vystaví, již nejde smazat a zůstane ve virtuálním světě navždy.

            Besedu hodnotili žáci i pedagogové jako velice zdařilou a přínosnou. Žáci policistu se zájmem poslouchali, zapojovali se do diskuze a dotazovali se. Z besedy si odnesli mnoho důležitých informací, z kterých se poučí a využijí je ve svém životě.


Autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová


17. únor 2019

Muzeum III.

Dnes, 15.2., již potřetí naše třída- II.Z navštívila místní muzeum. Na programu byl raný středověk. Zajímavá byla ukázka hradů - dnes již mnohdy zřícenin, jak vypadaly ve středověku. Žáci si mohli vyzkoušet psaní husím brkem, podívali se na zpracovanou oslí kůži, na kterou se dříve psalo. Po prohlédnutí brnění, helmic a dalších zajímavostí, si žáci vyzkoušeli, jak je těžké držet dlouhé rytířské kopí. Na závěr se navzájem pasovali na rytíře skutečným mečem. Těšíme se již nyní na další expozici.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


14. únor 2019

Valentýnské víly

Během celého měsíce ledna všichni žáci se svými pedagogy vyráběli pro své spolužáky a učitele krásná valentýnská přání. Ta vhazovali do školní kouzelné krabice, která se pořádně naplnila. Dnes byl ten den, kdy si naše kamarádky zahrály na valentýnské víly a obdarovaly během dne všechny žáky a zaměstnance ve škole. Nikdo nebyl smutný, protože každého má někdo rád... Děkujeme.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


14. únor 2019

Valentýnky

Jelikož se blíží svátek svatého Valentýna, zapojili se žáci II. S do výroby přáníček. Tvořili je voskovou technikou, tzv.enkaustikou.


Autor příspěvku: Jana Dvořáčková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.