Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality

 


24. říjen 2019

Oslava Dne stromů

SLAVÍME DEN STROMŮ

Stromy
(Jiří Žáček)
Drží svou vartu.
Byly stvořeny k životu pro druhé.
A mlčky slouží.
Drží se země všemi kořeny
a neustoupí.
Pijí vláhu z louží,
vystačí s málem.
S útlou nadějí sluneční světlo v kyslík mění.
A ještě po smrti nás věrně zahřejí.
Hej, stromy,
vezměte mě do učení!


Autor příspěvku: Mgr. Jana Mejsnarová


24. říjen 2019

Den stromů v I. A

Do projektu Den stromů se zapojili také žáci z I. A. V hodině výtvarné výchovy vyrobili krásné javorové listy a následně je připevnili na strom v atriu školy.


Autor příspěvku: Mgr. Zdeňka Fejfarová


24. říjen 2019

Podzimní radování

K podzimu patří Halloween. Na výzdobě školních prostor se podíleli žáci celé školy. Část výrobků byla ponechána na výzdobu tříd.


Autor příspěvku: Jana Dvořáčková


22. říjen 2019

Prožitkové odpoledne - podzimní vaření

V pondělí 21. října proběhlo jedno z dalších prožitkových odpolední tentokrát na téma „Podzimní vaření…“. Odpoledne se zúčastnili žáci z různých ročníků naší školy a společně upekli jablečný koláč a připravili kompot z jablek.
Připravené pokrmy následně žáci snědli a velmi jim chutnalo. Více na přiložených fotografiích.


Autor příspěvku: Mgr. Iva Kosová


22. říjen 2019

Knihovna v říjnu

V pondělí, 21.10. se třída VI.Z opět vydala do knihovny V. Čtvrtka, kde byl připravený program.
Žáci 6. ročníku mají doporučenou četbu a téma dnešní návštěvy byly knihy těchto autorů: Karel Čapek, Martina Drijverová, Enid Blaytonová, Eduard Bass. 
Každý žák si vybral z pestré nabídky knih od těchto autorů a samostatně si četl 30 min. Poté byli všichni vyzváni, aby vytvořili kruh. Paní knihovnice nám
představila svou knihu a položila ji na zem, pokračovatl ten, který viděl ve své knize nějakou podobnost (podobný děj, postavy, zvířata v příběhu,...) a také
ji položil na zem,..takto se vystřídali všichni žáci včetně pedagogů. Vzniklo tak knižní domino. Tato hra je velmi poučná a rozvíjí představivost, schopnost analýzy a rozvoj slovní zásoby.
Také se žáci učí nebát se projevit a obhájit svůj názor. Na závěr si z doporučené četby vybrali knihy, které je zaujaly k tvorbě čtenářských deníků. 
A jací autoři nás čekají příště? Jaroslav Foglar, Jack London a Jaromír John.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2019 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.