Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality

 


10. prosinec 2019

Adventní čas v Soudné

Nezadržitelně se blíží Vánoce a u nás ve škole je  to hodně znát.  Všude voní jehličí. Čerty a mikuláše střídají andílci a tematické práce zhotovené různými technikami. Na chodbách a ve třídách to vypadá nádherně. Všichni žáci se podílejí se svými pedagogy na výzdobě všech prostorů. Školu zdobí několik stromků. Každý pátek se všichni scházejí v přízemí školy, kde zpívají u betlému koledy a alespoň na chvíli rozjímají a jsou tak nějak víc spolu.
Někteří pedagogové a žáci jako již tradičně oblékají nejrůznější tematické outfity. To vše se děje teď u nás v Soudné.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


8. prosinec 2019

Den krásy, pohybu a relaxace

V sobotu se v Nové Pace konal již 6. ročník akce Den krásy, pohybu a relaxace, kterou spolupořádá naše kolegyně Michala Militká. Akce je zaměřená nejen na prezentaci firem, organizací, ale také na pomoc potřebným. Naše škola dostala opět příležitost, představit prostory, výuku, terapie i zájmovou činnost pro žáky prostřednictvím videa. V sále po několika minutách projekce nastalo hrobové ticho a zaujetí diváků bylo ohromují. Následoval bouřlivý aplaus, což bylo pro přítomné pedagogy největším oceněním  jejich práce. Před zraky širokého publika rovněž vystoupili žáci našeho hudebního kroužku pod vedením Mgr. Adély Flečkové. Podařilo se nám navázat spolupráci s paní Šárkou Bernardovou, která se zabývá výrobou pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Uznání panu řediteli vyjádřil  Daniel Polman, novopacký rodák, novinář, vytrvalec, ale hlavně cyklista a alpinista. Jeho posledním úspěchem je např. dokončení závodu Race Across America. Přislíbil pro naše žáky uspořádat besedu. Kromě propagace naší školy se povedlo z výtěžku tomboly získat pro školu krásných 10 000,- Kč, které využijeme na nákup speciálních výukových pomůcek pro žáky s PAS. 
Náš velký dík patří Míše Militké, která celou akci organizuje a škole nezištně pomáhá. Děkujeme rovněž rodičům žáků, kteří umožnili svým dětem školu prezentovat na této akci. Všem to náramně slušelo.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


8. prosinec 2019

Andělské tvoření v I. A

V tomto týdnu se žáci I. A věnovali „andělskému tvoření“. V hodinách výtvarné výchovy a pracovní výchovy vyráběli dárky pro rodiče a do krámku na adventní posezení, které proběhne 12. 12. 2019 v tělocvičně školy. Zde si výrobky žáků budete moci zakoupit. Proto neváhejte, určitě stojí za to!


Autor příspěvku: Mgr. Zdeňka Fejfarová


5. prosinec 2019

Pozvání na vánoční akademii

Advent v Soudné.pdf


Autor příspěvku: Bc. Jitka Kučerová


5. prosinec 2019

Adventní vyrábění

Žáci I. B se svými pedagogy v tomto týdnu vyrábějí nejen dárky domů, ale také do vánočního stánku na školní akci Advent v Soudné. Moc se jim to povedlo.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2020 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.