Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality


4. březen 2019

Opět muzeum

Tento týden se třída II. Z kulturně činila. Ve čtvrtek, 28. 2. jsme navštívili knihovnu V. Čtvrtka v Jičíně, tentokrát téma - české pohádky. Věnovali jsme se především autorům - Božena Němcová a Karel Jaromír Erben, jejichž pohádky jsou nepřekonatelné. Po vyprávění a četbě pohádek následovala dramatizace formou pantomimy. Žáci se rozdělili do tří skupin a každá skupina si připravila pantomimu známé české pohádky, ostatní pak hádali. Na závěr si žáci půjčili knihy dle svého zájmu, aby mohli pokračovat v psaní čtenářského deníku. Také si každý půjčil knihu pohádek, kterou budeme číst pravidelně ve škole v rámci dílny tichého čtení. 
Následující den, tedy 1. 3. jsme se vydali do muzea, kde jsme se seznámili s tématem - Albrecht z Valdštejna. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o životě a činech tohoto vévody  a poznli jeho klady, ale i zápory. Žáci si vyzkoušeli zbroj a helmici, a také přestavovali zámek a město Jičín na zmenšeném modelu. Po prohlídce jsme si prošli nádvoří zámku a prohlédli si arkády.  
Obě akce se nám všem líbily a těšíme se na pokračování naší historie a dalších přednášek v místní knihovně.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


22. únor 2019

Křížem krážem Jičínem

V úterý se žáci I. B vydali poznávat Jičín. Trasa vedla autobusem MHD celým městem. Poté se žáci vydali se svými pedagogy pěšky po turistickém značení křížem krážem Jičínem. Pozorovali město, architekturu, kulturní a sportovní zařízení. Prostředkem k tomu byla osvědčená metoda zážitkového vzdělávání, která je založená na aktivitě a emočních prožitcích žáků v praktickém životě.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


20. únor 2019

Projekt OPVVV - střední škola

„ Zapojení odborníka z praxe do výuky na střední škole“

Žáci střední školy se v měsíci únoru zapojili do projektu „Zapojení odborníka z praxe do výuky na střední škole“. Projekt má několik částí a žáci již absolvovali první téma „Nadváha a obezita“.  Téma bylo rozděleno na teoretickou a praktickou část, v teorii se žáci seznámili se zdravým způsobem života, s riziky a nemocemi plynoucími z nadváhy a obezity, zkusili si vyplnit potravinovou pyramidu a sestavit zdravý jídelníček. Všichni měli možnost se zvážit na speciální váze, aby zjistili poměr svalů, tuku a vody ve svém těle. Při praktické části žáci vařili zdravá jídla, a to pomazánku z cizrny, polévku z červené čočky se zázvorem a mini pizzy s tuňákem a olivami. Vše se podařilo ke vší spokojenosti.

akce byla hrazena z OP VVV, projektu Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole a Praktické škole, Jičín
cz.02.3.68/0.0/0.0/16.035/0008015


Autor příspěvku: Mgr. Iva Kosová


20. únor 2019

Do praxe bez bariér

Žáci a absolventi naší střední školy se zapojili do projektu spolufinancovaném EU s názvem „Do praxe bez bariér“. Projekt je součástí operačního programu Zaměstnanost a jeho cílem je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Královéhradecký kraj projekt zaštiťuje, na projektu také participuje Úřad práce, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové a Ergotep CSR Institut o. p. s.
V měsíci únoru měli žáci naší střední školy možnost absolvovat hravou formou vzdělávání z oblasti pracovně právních vztahů, a to pod vedením pracovnic Úřadu práce. Dále navštívili pobočku Oblastní charity Jičín v Libáni, kde si vyzkoušeli některé praktické činnosti této instituce.
Jak se žáci vzdělávali a jak se činili při pracovních činnostech, si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

 „akce byla hrazena z OPZ, projektu Do praxe bez bariér, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009716“


Autor příspěvku: Mgr. Iva Kosová


17. únor 2019

Beseda s Policií ČR v naší škole

Tento týden navštívil naši školu tiskový mluvčí a preventista jičínské policie nprap. Aleš Brendl. Připravil si besedu na aktuální témata pro žáky naší školy.

            První část besedy byla určena žákům 1. stupně. Mluvilo se o bezpečnosti v silničním provozu. Žáci byli poučeni o tom, jak se mají chovat na ulici a jak přecházet bezpečně silnici. Dozvěděli se také, jak se má chovat správný cyklista na silnici a jakou povinnou výbavu musí mít jejich kolo. Dále byli seznámeni s tím, jak se zachovat v případě, když je osloví neznámí lidé, a to nejen na ulici, na hřišti, ale také, když zazvoní u jejich dveří. Bylo jim vysvětleno, jak postupovat, když najdou injekční stříkačky, miny nebo pistole.

            Druhá část besedy byla věnovaná žákům 2. stupně a praktické školy. Jejím hlavním tématem byla kyberšikana. Žákům byly nejdříve vysvětleny základní pojmy související s tímto tématem. Policista žákům vysvětlil, jak se na internetu chovat, jak předejít zneužití citlivých informací, které žáci na internetu publikují, a připomenul jim, že veškerý obsah, který o sobě žáci na internet vystaví, již nejde smazat a zůstane ve virtuálním světě navždy.

            Besedu hodnotili žáci i pedagogové jako velice zdařilou a přínosnou. Žáci policistu se zájmem poslouchali, zapojovali se do diskuze a dotazovali se. Z besedy si odnesli mnoho důležitých informací, z kterých se poučí a využijí je ve svém životě.


Autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2019 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.