Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


21. březen 2020

Novinky v domácí přípravě

Vážení rodiče, milí žáci,

od pátku 20. 3. 2020 je již plně funkční nové spojení pro domácí výuku. Na webových stránkách najdete, v hlavní liště vedle Aktualit, odkaz nazvaný DOMÁCÍ PŘÍPRAVA. Po kliknutí na DOMÁCÍ PŘÍPRAVU se vám objeví bubliny pro jednotlivé třídy, zde pak pro vás učitelé připravili úkoly dle uvážení. Sledujte prosím webové stránky, průběžně je budeme doplňovat o potřebné informace i nové učivo.
I nadále bude platit, že jsou vám učitelé i vedení školy k dispozici na telefonu každý pracovní den od 7:30 do 11:30. Pokud si nebudete vědět rady se zadanými úkoly, neváhejte se na své pedagogy (učitele i asistenty) obrátit. V některých třídách již úspěšně probíhá výuka na Skype a plánujeme i zvukové nebo video záznamy, abychom zůstali stále v kontaktu.
Přejeme vám v této obtížné situaci hlavně zdraví a pevné nervy. 

Zde naleznete rozvrh pedagogů na příští týden. V uvedený den a hodinu je můžete zastihnout ve škole.

Rozvrh.docx

Do budovy nebudete vpuštěni, ale po domluvě vám učitelé mohou vytisknout pracovní listy, připravené úkoly... předání proběhne u vchodu do budovy.


Autor příspěvku: Mgr. Jolana Zahradníková


15. březen 2020

Nové informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci upravujeme způsob, kterým budou předávány materiály pro domácí přípravu. Do odvolání rušíme osobní vyzvedávání výukových materiálů v budově školy. Třídní učitelé Vás budou během pondělka kontaktovat telefonicky nebo emailem a domluví  s Vámi další postup pro předávání domácích úloh.
Sledujte prosím webové stránky, najdete zde aktuální informace.


Autor příspěvku: Mgr. Jolana Zahradníková


11. březen 2020

Oznámení zákonným zástupcům žáků

Dnes na organizační poradě bylo ohledně plnění a odevzdávání domácí přípravy rozhodnuto takto: Každý třídní učitel Vás dnes telefonicky nebo e-mailem kontaktuje a domluví se s vámi na zadání domácí přípravy pro Vaše dítě. Forma, obsah a rozsah úkolů bude odpovídat výukovým požadavkům. Žáci za plnění úkolů budou hodnoceni a má stejnou váhu, jakoby byli ve škole přítomni.

Třídní učitelé do pátku 13. 3. 2020 žákům již zadali nebo po dohodě s Vámi zadají domácí přípravu.

Jako oficiální den pro osobní vyzvedávání domácích úkolů stanovuji vždy pondělí v čase 7. 30 – 11. 30 hod. Telefonicky nebo e-mailem Vám třídní učitelé budou k dispozici od pondělí do pátku v čase 7. 30 – 15. 30 hod. pro případné dotazy a konzultace.


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


10. březen 2020

Mimořádné opatření MZ

Vážení rodiče,

MZ vydalo Mimořádné opatření, kterým se zakazuje vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Vzhledem k tomuto opatření je nezbytné, aby Vaše děti zůstaly od středy 11. 3. 2020
v domácím prostředí. Na webových stránkách Vám budeme průběžné podávat aktuální zprávy o vývoji dané situace. Pozbyde-li opatření účinnosti, neprodleně Vás budeme informovat a škola opět zahájí výuku.
Zaměstnanci školy budou po dobu tohoto opatření na pracovišti, můžete se na ně obracet se svými případnými dotazy či požadavky.
Žádosti o ošetřovné  Vám vyplníme po telefonické domluvě.

Celé znění Mimořádného opatření a vyjádření MŠMT najdete na tomto odkazu:

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol(1).pdf
Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_skol_od_11_3_2020 (1).pdf


Autor příspěvku: Mgr. Jolana Zahradníková


10. březen 2020

Doučování má úspěch

Také letošní školní rok mohou žáci naší školy pravidelně jednou týdně chodit na doučování. Mohou se zlepšovat v matematice, českém jazyce, součástí doučování je také logopedická prevence a hra na zobcovou flétnu. Doučování je vždy přizpůsobeno individuálním potřebám žáků. Je vedeno zábavnou formou a má u žáků veliký úspěch.


Autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.