Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


21. listopad 2019

Sfumato I. Z


V průběhu posledních dvou týdnů se žáci z I.Z seznamovali s písmenkem E a I.
Na výuku SFUMATA byly zakoupeny krásné nové slabikáře.


Autor příspěvku: Mgr. Jana Mejsnarová


20. listopad 2019

Dechová cvičení

Jednou za měsíc dochází žáci I. C na  terapii do solné jeskyně. 1. část pobytu je věnovaná relaxaci a nácviku správného dýchání.
Ve 2. části si mohou hrát s hračkami a užívat si příjemného prostředí.


Autor příspěvku: Jana Dvořáčková


20. listopad 2019

Keramika

Ve čtvrtek 14.11. proběhlo 2. odpoledne s keramikou. Výrobky z minulého prožitkového odpoledne bylo potřeba naglazovat. Práce se štětcem a barvou je u dětí oblíbená. Hotové vypálené výrobky si děti odnesou domů jako vánoční dárky.


Autor příspěvku: Mgr. Petra Jínová


17. listopad 2019

Sběrný dvůr v Jičíně

Žáci I. Z a II. Z zažili neobvyklou exkurzi. V pátek 15. 11. 2019 navštívili jičínský sběrný dvůr, aby se dozvěděli, jak správně třídit odpad. Vedoucí sběrného dvora pan Hrouda nám ochotně podával důležité informace o třídění odpadu a provedl nás celým areálem. Největší zaujetí nastalo u třídící linky, kde byl neuvěřitelný zápach. Dozvěděli jsme se, že zápach ve třídící hale je důsledkem nesprávného třídění občanů. V barevných kontejnerech se totiž často objevují i odpadky, které tam nepatří. Proto je třeba je manuálně odstranit. Exkurze byla zakončena kvízem, který žáci zvládli na výbornou. I v naší škole žáky vedeme k třídění odpadu. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, v rámci kterého žáci průběžně plní úkoly v oblasti třídění a recyklace odpadů.


Autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová


13. listopad 2019

Lidské tělo

Dnes se naši žáci III. třídy věnovali při hodině přírodovědy výuce lidského těla. Na řadě byla opěrná a svalová soustava. Paní učitelka dětem vysvětlila jejich složení a funkci. Vše jsme si názorně předvedli a ukázali na výukových plakátech, které se dětem moc líbily.


Autor příspěvku: Kateřina Mühlová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2020 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.