Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality

 


19. září 2019

Beseda o životě nevidomých

 

            V úterý 17. 9. navštívila naši školu Ing. Lucie Čurdová se svým kolegou ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Žáci měli možnost nahlédnout do světa „potmě“ a příležitost pro objasnění konkrétních otázek, které se života lidí se zrakovým postižením týkají. Prakticky si vyzkoušeli mnoho aktivit, které s životem nevidomých bezprostředně souvisí a doprovází jej. Součástí besedy byla možnost vyzkoušet si pomůcky a zařízení, které zrakově postiženým usnadňují orientaci, pohyb, komunikaci, sebeobsluhu i volný čas (chůze s bílou holí, nalévání vody s pomůckami, podpis poslepu, uspořádání a poznávání mincí a bankovek).
Beseda se nám moc líbila, žáci odcházeli plni dojmů, zážitků a nových zkušeností.

 

                                                                                 


Autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová a Mgr. Adéla Flečková


19. září 2019

Pohádkový rej I. B

V pátek po turistickém výletě se naše třída vypravila do Jičína, abychom se přesvědčili, zda je opět pohádkový. Žáci se projeli vláčkem po náměstí, soutěžili s tiskárnou, navštívili tvůrčí dílny a zažili mnoho nového. Nejvíce si užili hudební produkci na Valdštejnově náměstí. Děkujeme za dárky a fotografii na památku pro naše žáky od firmy Tisknu levně.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


19. září 2019

Pohádkový výlet I. B

Naše třída pojala pohádky i v letošním školním roce první den výletně. Žáci se vypravili pěšky ze školy na turistický okruh Jičín - Kbelnice - Soudná. Cestou plnili úkoly a na hřišti ve Kbelnici je čekalo nejen krásné vyžití, ale také sladký poklad, který si museli najít. Celkem nachodili 7 km a šťastně se vrátili zpět do školy, aby druhý den už mohli se svými pedagogy navštívit pohádkové akce v Jičíně.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


16. září 2019

I. A na JMP

Ve dnech 12. 9. a 13. 9. 2019 se žáci 1. A zúčastnili festivalu Jičín - město pohádky. Prošli si jarmark, prohlédli si pohádkové tvůrčí dílny a pochutnali si na pohádkových dortících. Ze všeho nejvíce je ale zaujal rybolov. Při lovení rybek si užili spoustu zábavy a z festivalu odcházeli plni zážitků.

 


Autor příspěvku: Mgr. Zdeňka Fejfarová


13. září 2019

JMP

Dnes, dne 12. září se třídy II. Z a VI. Z vydaly na festival - Jičín, město pohádky.
Zúčastnili jsme se zajímavé akce - "Den otevřených dveří profesionálních hasičů".
Žáci si mohli prohlédnout historické i současné hasičské vozy, osahat si výbavu vozů. Na veškeré otázky žáků odpovídal profesionální hasič, který se pravidelně účastní výjezdů k požárům i dopravním nehodám. Také jsme shlédli sbírku modelů hasičských vozů (hraček), která je sběratelskou vášní jednoho z členů hasičského sboru. Tato akce se nám velmi líbila.
Poté se třída VI. Z vydala na prohlídku modelů železničních tratí a vláčků. Do kroužku modelářů totiž chodí náš nový spolužák - Přemyslav Chládek. Na fotografiích sami vidíte, jak jsou modely detailně propracované a zdařilé. Na Přemka jsme velice pyšní, jak nás reprezentuje na JMP. A. Flečková, T. Musilová, tř.učitelky


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2019 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.