Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality

 


21. červen 2019

Poznávací soutěž květů

Pro žáky základní školy byla na závěr projektu Den květů připravena poznávací soutěž, kde dle obrázků rostlin vzpomínali na správný název, popř. druh a další informace. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích a výsledky soutěže budou známé v pondělí. Odměna bude sladká..


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


21. červen 2019

Celoškolní výukový projekt Den květů

V pátek 21. 6. časně ráno nastává okamžik letního slunovratu. Právě s dnešním dnem se pojí svátek všech kvetoucích rostlin a je zařazený mezi významné dny - DEN KVĚTŮ. Nastává letní slunovrat. V tento den přichází léto! Naši žáci se aktivně zapojili do vzdělávacího projektu k tomuto dni. Se svými pedagogy po celý týden plnili jednotlivé aktivity - pracovní listy, slovní úlohy, pravopisná cvičení, hádanky, básně, exkurze, výtvarné hry, atd. Rozšiřovali si své povědomí o rostlinách, jejich užitku a významu. Celá škola se vybarvila k tématu květin, stejně jako samotní žáci a učitelé v pátek do oblečení. Někteří žáci donesli do tříd květiny. Projekt vyvrcholil poznávací soutěží. Poděkování patří kolegům i rodičům žáků za skvělou spolupráci.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


21. červen 2019

květinové třídy

V pátek k příležitosti svátku květin, měli žáci a učitelé za úkol obléci sebe do květin nebo přinést květiny do třídy. Jak se jim to povedlo, posuďte sami....


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


21. červen 2019

Knihovna pro prvňáky

Slavnostní ukončení čtení pro prvňáky nejen s prvňáky se konalo v Knihovně Václava Čtvrtka
a naše 1. Z nemohla chybět. Pestrý program zajistila na zahradě knihovny 2. ZŠ v Jičíně a dětem se akce moc líbila.


Autor příspěvku: Jana Michálková


20. červen 2019

Poslední plavání - mokré vysvědčení

Dnes 20. června 2019 ukončili žáci třetího a čtvrtého ročníku základní školy plavecký výcvik. Všichni byli moc šikovní a naučili se trošku plavat. Odměnou jim byla dnešní poslední lekce, kdy mezi sebou žáci závodili, jezdili na toboganu, koupali se v divoké řece, lebedili si ve vířivce a nakonec se prohřáli v parní sauně. Za své snažení obdrželi mokré vysvědčení.
Velký dík patří paní asistentce Lence, která našeho Vildu přesvědčila, že voda je báječná. Také děkujeme paní instruktorce Míše za pěkných deset hodin a její  velkou trpělivost.


Autor příspěvku: Mgr. Hana Kohoutová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2019 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.