Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

  


29. leden 2023

Návštěva Valdštejnova muzea a mincovny v Jičíně

27. 1. chlapci z III.SP navštívili Valdštejnovo muzeum a mincovnu v Jičíně. Exkurze probíhala v rámci finanční gramotnosti a poznávání památných objektů v naší obci. A u koho jiného začít než u Albrechta z Valdštejna, který v Jičíně razil své vlastní mince.
Chlapci nejprve sledovali na dvorku muzea orloj, který se spouští každou hodinu. Hned poznali, že jedna z postaviček je Albrecht z Valdštejna.
Přesunuli jsme se do vnitřních prostor muzea. Tam už nám milá paní průvodkyně vyprávěla o historii mincí. Dozvěděli jsme se, kde se mince razili, jak vypadali a z jakého byli kovu. Chlapci si minci dokonce sami zhotovili!
Na obrázcích nad schody byl vyobrazený život Albrechta z Valdštejna. Během výstupu do dalšího patra jsme si o jeho životě povídali. V patře jsme se dozvěděli, že měl Albrecht zájem o astrologii. Mohli jsme tak využít naše znalosti získané návštěvou hvězdárny v Jičíně.
V muzeu a mincovně se nám velice líbilo. Paní lektorka byla moc příjemná. Návštěvu všem doporučujeme!
Chlapci si svým slušným chováním vysloužili příspěvek na stránkách Valdštejnova muzea a mincovny (Facebook), kde je paní průvodkyně pochválila. Jsme rádi, že můžeme dělat dobré jméno naší škole.

 


Autor příspěvku: Mgr. Klára Švarcová


15. leden 2023

Supervize

V pátek 13.1. jsme na naší škole přivítali psychoterapeuta a supervizora Mgr. Pavla Plačka. Bylo úžasné se shodnout s většinou kolegů na hodnotách, na kterých stojí naše práce, ať se týkaly samotného týmu, organizace školy, nebo  žáků.
Mgr. Plaček jezdí do naší školy již od září. Pomáhá pedagogům hledat odpovědi na různé otázky, které přináší jejich práce, formou individuálních konzultací. V pátek proběhlo poprvé skupinové sezení.
Jedno z hlavních témat bylo: Kde chceme, aby byla naše škola za 5 let? Nápady se jen hrnuly. Uvidíme, zda jsou daleko od realizace, či ne. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne plné užitečných informací.


Autor příspěvku: Jana Michálková


10. leden 2023

Relaxační zóna

Vážení rodiče, přátelé školy,

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má svá specifika skoro v každé oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Nízké počty žáků ve třídách, individuální vzdělávací plány, kde je učivo přesně nastavené k možnostem každého žáka, individuální přístup při výuce, speciální učební pomůcky a v neposlední řadě i specializované učebny, které poskytují i možnost relaxace pro žáky, kteří neudrží dlouhodobou pozornost, jsou lehce unavitelní díky svým limitujícím diagnózám.
Jelikož jsme školou moderní, která nechce ustrnout a chce nabízet svým žákům stále nové podněty ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu, chtěli bychom vybudovat ve škole relaxačně rehabilitační prostor/zónu/, který bude využíván žáky při zdravotní tělesné výchově, v rámci školní družiny i volných hodinách žáků. Jedná se o multifunkční relaxačně rehabilitační komplex skládající se ze solného koutku, infrasauny, relaxačních a rehabilitačních prvků. Financování této naší vize je poměrně náročné, snažíme se tohoto cíle dosáhnout vlastními finančními prostředky, které nám bohužel nestačí.
Již máme zakoupeno cca 800 kg soli, solné cihly, sloupy, infrasaunu a houpačku. Bohužel nám ještě řada věcí chybí, např. elektrikářské práce, zakoupení nových světel, zednický materiál a zednické práce a také ještě sůl a solné cihly abychom náš sen mohli dotáhnout do zdárného konce.
V tento okamžik bychom se chtěli obrátit na Vás, vážení rodiče, přátelé školy s prosbou o finanční sponzorský dar na základě sponzorské smlouvy, nebo i po domluvě dle potřeby na dar ve formě materiálu nebo specializovaných prací.
Každá koruna nám pomůže. Uvědomujeme si, že situace ani pro Vás potenciální sponzory není v současné době jednoduchá. Nevyžadujeme a neočekáváme žádné vysoké finanční příspěvky. Každý máte možnost se podle svých možností a chuti podílet na naší společné vizi, která pomůže dětem, které neměly v životě takové štěstí jako většina z nás.
V případě Vašeho zájmu jakýmkoliv způsobem se zapojit, nás můžete kontaktovat na tel. čísle 608 155 633 – kontaktní osoba P. Novotný – ředitel školy. Sponzorská smlouva bude k vyzvednuti v ředitelně školy, nebo ke stažení na webových stránkách školy, www.soudna.cz – dokumenty.

Za celý pedagogický sbor děkujeme všem potencionálním sponzorům, kteří nám pomohou naši školu posunout dál.  Mgr. Petr Novotný – ředitel školy

 


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


10. leden 2023

Novoroční tradice ve světě

V sedmé třídě s celoročním projektem Letem světem cestujeme po celém světě. V minulém týdnu jsme společně oslavili Nový rok v havajském stylu. V komunikační a slohové výchově jsme se pomocí pracovních listů dozvěděli, jak  slaví lidé příchod nového roku v ostatních státech. Zjistili jsme, že stejně jako Vánoce, se ani konec roku neslaví ve všech státech stejně. V Řecku na Nový rok zapékají prsten do koláče a ten, kdo ho najde, bude mít celý rok štěstí. Australané troubí až do 6. ledna na trumpety, v Asii pro štěstí zase vypouštějí želvy a ptáky. Nejvíce nás zaujal zvyk z Kanady – Ponor ledního medvěda – lidé se chodí na Nový rok koupat do ledové vody. Brrr. Shodli jsme se, že jsme spokojeni s našimi obloženými chlebíčky, jednohubkami, novoročním přípitkem a ohňostrojem. Tak hodně zdraví a spokojenosti všem.


Autor příspěvku: Mgr. Hana Kohoutová


3. leden 2023

Předvánoční čas ve II. ZŠ

Poslední týden před Vánocemi jsme se nejen těšili na Ježíška, ale také jsme, v rámci projektu 1. stupně - JÁ A MOJE MĚSTO, poznávali Jičín (zejména krajinu a kulturu). Týden jsme měli opravdu pestrý. Společně jsme se vypravili do lesa pod
Zebínem ozdobit vánoční stromek zvířátkům. Navštívili jsme kino. Povídali jsme si o významných osobnostech města Jičína – Rumcajsovi, Mance a Cipískovi. Krájeli jsme jablíčka, pouštěli lodičky, zdobili pomeranče hřebíčkem,…
Tradiční procházku ke stromečku na náměstí a do cukrárny nám překazilo náledí. A tak jsem si vlastní minidezerty ,,ukuchtili“ ve škole. Předvánoční čas jsme zakončili besídkou.


Autor příspěvku: Mgr. Jana Mejsnarová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.