Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

 

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o rozhodnutí vlády ze dne 25. 5. 2020, kterým schválila možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.

Podrobnější informace budou zveřejněny na školním webu ihned po vyjádření MŠMT ČR.

Až budeme mít jasné stanovisko vlády, za jakých podmínek můžeme školu otevřít, vypracujeme zprávu pro rodiče a všechny vás s podmínkami obeznámíme.

Vzhledem k tomu, že do včerejšího dne byla pro žáky naší školy přítomnost ve škole zakázána, potřebujeme dostatečný čas na přípravu podmínek, a chceme poskytnout i náležitý prostor rodičům ke zvážení, zda-li budou mít o výuku zájem.  Po získání všech relevantních podkladů  a vyjádření bude termín otevření školy upřesněn. Rodiče žáků budou školou kontaktováni. 

V případě dotazů volejte v dopoledních hodinách na tel.: 493 532 835 / 608 155 633


Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.