Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality

Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů nebude nadále možné zajíždět s vozidly na parkoviště školy. Na pozemku školy probíhají rozsáhlé zahradní úpravy, ke kterým je využívána i těžká technika a hrozí proto nebezpečí úrazu. Děkujeme, že toto bezpečnostní opatření chápete a respektujete.

16. května 2017

Knihovna pro velký úspěch po kolikáté již?

Dnes, dne 16.5. se VII. třída opět vydala do místní knihovny V. Čtvrtka. Tentokrát byl program zaměřen na drogovou problematiku, prevenci užívání drog a seznámení se s dostupnou literaturou na toto téma. Některé z těchto knih naši žáci četli a přispěli tak svými poznatky k diskuzi. 
V druhé části jsme hovořili o již přečtených knihách a jejich přínosu pro náš osobní rozvoj. V závěru jsme si opět vypůjčili knihy nové, které nám byly doporučeny paní knihovnicí. Tentokrát vyhrály detektivní příběhy a dobrodružná literatura pro chlapce. Program se vydařil a odměna ve formě italské zmrzliny byla příjemným zakončením zajímavého dopoledne.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


16. května 2017

Hry bez hranic

Žáci základní školy speciální se již tradičně zúčastnili letos 12. ročníku Her bez hranic pořádaného organizací Život bez bariér Nová Paka. Zázemí pro tuto akci zajišťuje místní Základní škola Komenského, která poskytuje prostory sportovní haly. Žáci naší školy poctivě absolvovali všechny disciplíny a při slavnostním vyhlášení dostali dárkovou tašku.

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová


3. května 2017 

Mezinárodní den Slunce
 
Dnes se žáci naší školy v rámci výukového projektu oblékli do žluté a oranžové barvy. Během dne se ve výukových předmětech dozvídali užitečné informace o Slunci a jeho významu pro nás. Učili se také o dalších planetách, které stejně jako ta naše obíhají okolo Slunce. Společně se svými učiteli vyrobili různé klobouky připomínající tvar i barevností slunce. Na školní zahradě pak všichni vytvořili krásnou živou mandalu a svými výrobky ozdobili celou školu. Školou zněly veselé tóny písní. Téma Slunce prolínalo všemi aktivitami během dne formou zážitkové výuky. 
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

21.dubna 2017

Cvičení v přírodě – Den Země

Třída II.B a I.S se v rámci celoškolní akce Cvičení v přírodě učila orientaci ve městě podle mapy. Vylosované kartičky s hledanými místy žáci nejprve přikládali na plán města a poté je šli hledat. Krom záchytných bodů mapovaly též umístění a rozsah městské zeleně, která nejenom naše město zkrášluje, ale i prospívá životnímu prostředí. Žáci se zdárně podle mapy vrátili zpět, kde na ně čekala odměna v podobě opékání buřtů na školním dvoře.

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová


 

19. dubna 2017

Trénink na soutěž mladých zdravotníků

Už nějaký čas se starší žáci věnují přípravě na krajskou soutěž „Mladý zdravotník ČČK“ pro speciální školy konané v Úpici. Svoje dovednosti musí prokázat, jak teoreticky ve znalostním testu (léčivé byliny, historie ČČK, zásady první pomoci), tak prakticky - při ošetřování figurantů, kteří mají namaskovaná různá zranění. Příprava je užitečná nejenom k tréninku na soutěž, ale i pro praktický život. V případě, že by se žáci dostali do situace, ve které by byl nutný včasný zásah při zdravotním ohrožení, by mohly svoje nabyté vědomosti a dovednosti použít.

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová


POZOR!
ZMĚNA TERMÍNU PLÁNOVANÝCH TŘÍDNÍCH SCHŮZEK.
PŮVODNÍ TERMÍN 12. 4. 2017 NAHRAZEN TERMÍNEM 19. 4. 2017


 

11. dubna 2017

Velikonoční dílna

Žáci z V. třídy a II. A využili nabídku Regionálního muzea v Jičíně a zúčastnili se velikonoční dílny "Drátování". Ve tvaru srdíčka či vajíčka si žáci vyrobili pěknou velikonoční dekoraci. Povedené dárky udělají jistě radost všem blízkým. Též jsme si prohlédli výstavu Svetom, moje, svetom - O slovenských drátenících.                                 

autor příspěvku: Mgr. Václava Jurycová a Mgr. Kateřina Mindlová


7. dubna 2017

Hody hody doprovody…

Před velikonocemi se žáci I. A v rámci pracovní výchovy pustili do pečení perníků. V rámci zážitkové pedagogiky jsme nejdřív byli nakoupit suroviny na pečení, žáci se učili samostatnosti při nakupování. Potom si donesli nejrůznější velikonoční vykrajovátka, ze kterých vytvořili moc hezké perníčky. Každý si své upečené perníčky ozdobil podle své fantazie. Pečení se nám všem moc líbilo, protože jsme se dobře pobavili a pochutnali si na sladkém potěšení.

Děkuji rodičům za spolupráci při přípravě na velikonoční pečení.

Podívejte se, jak se nám peklo a hlavně zdobilo.

autor příspěvku:  Mgr. Tereza Musilová


 

6. dubna 2017

Příprava pokrmů

V rámci výuky třída 1.S připravovala k obědu těstovinový salát. Byl skvělý!

autor příspěvku: Jana Dvořáčko


 

Pravidelná činnost volnočasových aktivit

V kroužku šití děvčata pracují na zhotovení praktických chňapek do kuchyně. Na přiložených fotografiích se můžete podívat na to, jak zručné jsou naše žákyně švadlenky.

autor příspěvku: Jana Dvořáčková


 

3. dubna 2017

Porozumíme autismu...

Dnes, dne 3. 4. se žáci naší školy zúčastnili výukového projektu: "Autisté, žijí mezi námi". Prokázali tak úctu lidem s PAS (poruchou autistického spektra), kteří slaví dne 2. 4. svůj svátek, neboť tento den se slaví mezinárodní den autismu. Žáci i učitelé se oblékli do modrého oblečení, aby tak vyjádřili empatii s těmito lidmi. Modrá barva symbolizuje komunikaci, která právě u osob s autismem znamená problém. Žáci druhého stupně se zúčastnili výuky žáků s autismem, pozorovali jejich snažení a pomáhali jim. VP byl zakončen besedou na toto téma. Žáci sami přišli na aspekty, kterými se tyto děti odlišují od běžné populace.

Jaké že poznatky žáci formulovali?

Některé děti s autismem nemluví, neudrží pozornost delší dobu, nesnáší změny, vyznačují se stereotepními pohyby a zvuky, nesnáší ostré zvuky a křik, neudržují oční kontakt, někteří žáci bývají agresivní,...
Jejich postřehy se naprosto shodují  s realitou. Chválili práci učitelů, jejich nadšení a lásku, kterou těmto dětem projevovali.

A co se žákům nejvíce líbilo?

Práce na PC- programy, které se ovládají očima, tabulky s písmeny pro výuku čtení metodou SFUMATO, muzikoterapie, komunitní kruhy,.... Aktivně se zapojili do práce s těmito dětmi, pomáhali se sebeobsluhou, jídlem a pitím. S radostí musím konstatovat, že žáci naší školy se vyznačují empatií a velkým srdcem.
Patří jim naše pochvala a dík.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková 


 

30. března 2017

1. duben  Mezinárodní den ptactva

Žáci naší školy si tento významný den připomněli 30. března celoškolním jednodenním projektem, jehož součástí byla soutěž v poznávání ptactva. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. Celkem se do soutěže zapojilo 50 žáků.

I. kategorie (1. - 3. ročník ZŠ):
1.- 2. místo David Kvasnička a Matyáš Lemberk
3. místo Matěj Svoboda
II. kategorie (4.- 5. ročník ZŠ, ZŠS, PrŠ)
1. místo Jaroslav Kvasnička
2. místo Romana Erbanová
3. místo Nikola Stránská
III. kategorie (6. - 9. ročník ZŠP)
1. místo Jiří Chalupa
2. místo Jaroslav Karásek
3. - 4. místo Marika Bartošová a Irena Václavíková

 autor příspěvku: Mgr. Kateřina Mindlová, koordinátor projektu


 

30. března 2017

Projekt - PTÁCI a jeho propojení do výuky
 
Žáci I. B se dle svých možností dnes zapojili do celoškolního projektu k Mezinárodnímu dni ptactva. V rámci domácí přípravy si donesli obrázky, modely, atlasy a knihy o ptácích. Prohlédli si obrázky, zazpívali písně, zopakovali básně o ptácích. Dozvěděli se základní poznatky, slyšeli zajímavosti. Téma prolínalo celým dnem a zakončili jsme ho vycházkou k místnímu rybníku, kde žáci nakrmili kachny, labutě a ryby. Cestou zpět do školy nás provázel zpěv ptáků a počasí se také vydařilo.
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

Upoutávka

V pondělí, dne 3. dubna proběhne na naší škole výukový projekt - "Autisté, žijí mezi námi". Oslavíme tak se žáky mezinárodní den autismu, který letos připadl na neděli 2. dubna. Žáci VII. ročníku se obléknou do modré barvy, aby tak vyjádřili solidaritu právě s těmito dětmi. Celý den budou pomáhat a pracovat se žáky, které mají poruchu autistického spektra. Projekt zakončíme fotkami a besedou, kde žáci sdělí své postřehy a dojmy. Rodičům doporučuji pořady, kde je autismus dobře a pravdivě popsán- "Diagnoza- dětský autismus" - youtube, archiv- ČT - "To jsme si zase užili světa", ulozto.- Temple Grandin. Tyto děti se stávají čím dál víc součástí našich životů, je třeba na to myslet.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


 

27. března 2017
 
Velikonoční keramické dílny
 
V odpoledních hodinách v pondělí 27. března se v prostoru školní družiny konala akce pro učitele a další zaměstnance školy s názvem Velikonoční keramické dílny.
Vyzkoušeli jsme si techniky práce s keramickou hlínou, sdělili si vzájemně zkušenosti a vyrobili jsme si trojrozměrné velikonoční dekorace - slepičky, kohouty, zajíce nebo také pítko pro ptáky.
Vydali jsme se na cestu za objevováním vlastní tvořivosti, odpočinuli jsme si a těšili jsme se z probouzející se přírody ...
Za velice příjemnou atmosféru akce děkujeme organizátorce Nadě Tomáškové.
 
autor příspěvku: Mgr. Iveta Nyčová


29. března 2017

Výukový program Tobii pomáhá
 
Dnes se uskutečnilo v prostorách školy další z řady zájmových odpolední pro rodiče žáků. Tématem byl tentokrát nový počítačový program Tobii. Ten pomáhá lidem, kteří mají sníženou nebo znemožněnou komunikaci při dorozumění v běžném životě. Prostředkem pro ovládání počítače je zrak. Lze tak beze slov "říci", co zrovna chci, potřebuji, plnit zadané úkoly, napsat sms, e-mail nebo sdělit, jak mi je, co mi chutná, co nemám rád...
Pro nás pedagogy je nedílnou součástí výuky ve třídách ZŠS. Rodiče měli jedinečnou možnost vidět a pracovat s novou technologií, která dále zvyšuje kvalitu života jejich dětí. Děkuji všem rodičům, kteří mají značný zájem o akce, které škola nabízí.

autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

27.března 2017

Dopravní výchova

V pondělí se žáci deváté třídy zúčastnili besedy s dopravní tematikou. Jednalo se již o třetí část série. Akce probíhala v prostorách Soukromé střední školy podnikatelské - Altman, pod vedením odborného lektora. Tématem besedy bylo seznámení s novým dopravním značením, nebezpečí dopravních nehod, jejich následky a dopad na všechny zúčastněné a trestně - právní odpovědnost mladistvých.
Téma žáky zaujalo, pozorně poslouchali a aktivně se zapojovali do diskuse.
 
autor příspěvku: Bc. Hana Kohoutová


 

24. března 2017

Poslední pobyt v solné jeskyni

Třída I. B i v letošním školním roce pravidelně navštěvovala v rámci výuky solnou jeskyni v Soudné. Žáci při zdravotní tělesné výchově využívali nesporné pozitivní účinky solné jeskyně (obranyschopnost a odolnost vůči nemocem). Těšíme se na další návštěvu v příštím roce.
Děkujeme panu Zemanovi za vstřícný přístup, ochotu a soukromí pro naše žáky a jejich pedagogy.
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY, SPECIÁLNÍ ŠKOLY A PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ
(INFO ZDE nebo v sekci INFORMACE PRO RODIČE)


 

24. března 2017

Legiovlak v Jičíně

Využili jsme skvělé příležitosti a navštívili jsme pojízdné muzeum Legiovlak, kde jsme mohli nahlédnout do běžného života legionářů v první světové válce. Celá vlaková souprava měla třináct vagonů a byla vybavena reálnými předměty, které legionáři používali. Každý vagon měl jinou funkci. Viděli jsme např. ubytovací vagon, krejčovskou a kovářskou dílnu, důstojnický  a zdravotnický vagon, mohli jsme si sáhnout na zbraně v obrněném voze. Byla to velmi zajímavá prohlídka, kterou shlédla téměř celá naše škola.

autor příspěvku: Dita Hendrychová


 

22. březen 2017

Znovu s knížkou

Ve středu se VII. třída opět vydala do knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Dnes si žáci vyžádali knihy o drogové problematice, závislostech, které mohou ohrožovat život člověka. Jsem moc ráda, že si sami dokáží zvolit téma a aktivně číst. 

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


 

21. březen 2017

Ponožkový den v 1. A a 1. C

V úterý 21. března je Světový den Downova syndromu, což je geneticky podmíněné onemocnění, které je způsobeno poruchou 21. chromozomu. Tento světový den má i svůj vlastní symbol a tím je pár odlišných ponožek. Právě ponožky otočené patami k sobě symbolizují příčinu tohoto celoživotního onemocnění- poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.
Ve třídách 1. A a 1. C jsme dnes podpořili všechny, kteří  Downův syndrom mají a to tím, že jsme si NA KAŽDOU NOŽKU, OBLÉKLI JINOU PONOŽKU.

Vždyť všichni nejsme stejní a to je právě super!

autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová


 

14. března 2017
 
Když hudba léčí
 
Žáci základních a speciálních tříd naší školy se dnes zúčastnili netradiční hodiny muzikoterapie s názvem "Bubnovací kruh." Ve dvou skupinách si vyzkoušeli hru na netradiční hudební nástroje v duchu improvizace, jako jsou bubny džembe, tibetské misky, deštné hole, aj. Popustili uzdu svým emocím a pozitivně vnímali rytmus, tóny a zvuky jednotlivých nástrojů. Žáci spojili svoji hru a pohyb ve společný orchestr léčivých melodií nás všech. Cílem bylo zprostředkovat jiný prožitek z hudby, uvolnit se a užít si to.
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 16. 3. 2017 - všichni jste srdečně zváni

od 9: 00 do 16:30
informativní schůzka pro zájemce 16:00 hod

Prezentace ke stažení zde.


 

9. března 2017

Práce v kuchyni I.S

Středoškoláci se věnují přípravě různých pokrmů. Pravidelně vaří a pečou ve školní cvičné kuchyni. Tento týden pekli bábovku a perník. Výsledek jejich snažení chutnal všem, na které se dostalo.

autor příspěvku: Jana Dvořáčková


 

7. března 2017

Vzpomínka na masopustní rej

Po jarních prázdninách se rozjel život v Soudné opět na plné obrátky.
Dnes přinášíme několik fotografií z únorového masopustního veselí. Středoškoláci si vyrobili krásné masky a v masopustním průvodu prošli celou školou. Pro všechny byla tato aktivita příjemným zpestřením posledního dne před odchodem na "jarňáky"

autor příspěvku: Jana Dvořáčková


 

23. únor. 2017 

Těšíme se na léto

Žáci I. B se dnes přenesli v rámci pracovně výtvarných činností a snoezelen terapie do letní atmosféry. Výuka se nesla v tématu "Těšíme se na léto." Žáci si vyrobili mořskou dekoraci, přivoněli k vůním moře (mušle, písek). Ve snoezelenu vnímali barvy léta (teplé tóny  - žlutá, červená, oranžová), poslouchali hudbu a zvuky léta (moře, oceán, racci, zpěv velryb, bouřka, aj.). Tyto všechny aktivity nás naladili na blížící se prázdniny. 
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

23. února 2017

Příprava ovocného salátu

Konec zimy je spojený s nedostatkem vitamínu C, který obsahuje především ovoce. Proto si žáci 1.A donesli do školy nejoblíbenější ovoce, ze kterého si v rámci pracovní výchovy připravili ovocný salát a ovocné špízy. Ve výuce jsme kromě přípravy salátu nacvičovali také zásady správného stolování. Salát se moc povedl, žáci si na něm velmi pochutnali. V rámci další výuky budeme brzy připravovat salát zeleninový.

autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová


 

23. února 2017

Etiketa stolování

Dnes se žáci naší školy zúčastnili přednášky - "Etiketa stolování a slušného chování v restauraci". Součástí této akce byla zejména praktická ukázka stolování, prostírání - kdy si žáci jednotlivě vyzkoušeli veškerá pravidla etikety. Výuka probíhala za podpory mnoha rekvizit. Žáci si odnesli poznatky, které ve svém životě mnohdy uplatní.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková 


 

22. února 2017

Sociální rehabilitace ve výuce

Žáci I. B a II. B se dnes společně vydali v rámci zážitkové výuky do Jičína "sami" nakoupit. Učili se zorientovat v hypermarketu, ve zboží, v cenách potravin. Sami si vybrali a zaplatili svačinu na další den. Dodržovali společenské návyky a trénovali i samostatný pohyb. Nákup si moc užili a přálo nám i jinak dnešní uplakané počasí.
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

17. února 2017 

Žáci z 1. A na keramice

Tento týden žáci z 1. A zakončili svoji školní práci v keramické dílně v Apropu. V rámci pracovní výchovy si zde žáci vyráběli zápichy ptáčků a kytek. Práce s keramickou hlínou je bavila, výrobky se žákům moc povedly. Už se těšíme na jaro…

autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová


 

14. února 2017

Ekologická vycházka V. třídy

Po dlouhé zimě jsme s žáky 5. ročníku prozkoumávali krásy přírody. Naše vycházka začala v Soudné, pokračovala přes Čeřovku kolem koupaliště Kníže a dále na Cipískovu stezku k řece Cidlině. Mrazy ustaly a Cidlina opět protéká. Pod mostem jsme objevili hejno kachen. Žáci s radostí pozorovali a současně krmili vodní ptáky. Cílem naší ekologické vycházky bylo pozorování přírody na konci zimy.

Autor příspěvku: Mgr. Václava Jurycová


 

14. února 2017

A opět knihovna!

Svátek sv. Valentýna jsme si užili v prostorách místní knihovny Václava Čtvrtka. Celé dopoledne si žáci vybírali nové knihy a četli v příjemném prostředí.
Se zaujetím prožívají dobrodružštví jejich hrdinů v literatuře. Někteří žáci přečtou až dvě knihy za měsíc, což v dnešní době, kdy v každé domácnosti vládnou počítačové hry a tablety, považuji za úspěch. Apeluji tímto na rodiče, čtěte se svými dětmi, obohatíte jim i sobě život.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2017 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.