Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


20. říjen 2020

Výukový projekt

Na druhém stupni ZŠ i navzdory obtížné situaci a nošení roušek po celou dobu výuky zdárně pokračuje projekt- Ovoce, zelenina, vitamíny. Dnes měli žáci za úkol předvést své referáty o ovoci či zelenině, které si sami zvolili.
Někteří se ujali úkolu velmi svědomitě a sepsali mnoho informací, které doplnili i obrázky. Nejzdařilejší práce měli žáci: Jaroslav Kvasnička, David Kvasnička a Přemysl Chládek. Patří jim velká gratulace!


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


18. říjen 2020

Výukový projekt VII. ZŠ

Od počátku října probíhá na druhém stupni ZŠ - ve třídách VII., VIII., IX. výukový projekt - Zdravý životní styl.
Tentokrát na téma - Ovoce, zelenina, vitamíny. Žáci vyhledávají veškeré dostupné informace o ovoci a zelenině, které poté zpracovávají ve formě koláže, kde použijí také obrázky a fotografie. Dále zpracovávají referáty a referují před třídou o daném ovoci či zelenině dle svého vlastního výběru. Vyplňují s pomocí internetových stránek různé pracovní listy.  V rámci VV a PV- malují na dřevo, vytvářejí zdravé talíře, malují ovocné stromy pomocí tisku atd.. Také si vaří zdravá jídla - např. mrkvové šátečky, pažitková pomazánka, zeleninový a ovocný salát apod. Do konce října budeme ještě v projektu pokračovat, protože vitamíny v této složité době potřebujeme "jako sůl".


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


16. říjen 2020

Informace rodičům k chodu školy v týdnu od 19. 10. 2020

Vážení rodiče,

uplynul další týden a rád bych Vás informoval o jeho průběhu. V uplynulých dnech došlo na naší škole k uzavření 2 tříd vzhledem k tomu, že byly 2 paní kolegyně covid pozitivní. U dalších kolegyň i žáků, kteří jsou v karanténě stále čekáme na výsledky testů od hygieny. Věřte, že to pro nás skutečně není lehká situace, ale snažíme se nevzdávat se. Se žáky, kteří stále docházejí do školy pracujeme i v takto komplikované situaci s maximálním nasazením.

Během víkendu čekáme na výsledky testů a následném jednání s KHS, které rozhodne o provozu školy v příštím týdnu. V případě uzavření školy z rozhodnutí KHS budete o této skutečnosti v neděli večer informováni prostřednictvím třídních učitelů.

Děkuji Vám všem za pochopení a vstřícnost.


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


16. říjen 2020

Jak žijeme v tíživé epidemiologické situaci

V souvislosti s tím, že dle posledního vydání Krizových opatření vlády vzhledem ke covid - 19 zůstávají školy zřizované podle §16 odst. 9 v provozu, probíhá u nás v Soudné výuka i v těchto dnech, kdy ostatní školy zůstaly zavřené. Věnujeme se především projektové výuce. Pojďte se s námi podívat, jak jsme si tento týden užili.

Blížící se halloween si připomněli žáci III. SP kolektivní prací.

 

 

 

Ve třídě III. SP proběhlo také projektové vyučování na téma "Misto, kde žijeme. " Ze všech poznatků, které žáci ziskali, vytvořili barevnou a optimisticky působící koláž.

Ta je vystavena  ve vestibulu školy.


Autor příspěvku: Mgr. Petra Jínová


13. říjen 2020

Aktuální situace od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s krizovým opatřením vlády vzhledem ke Covid – 19, /naleznete v odkaze zde: INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ final.pdf,
Provoz školních jídelen od 14.docx
/, si Vás dovolujeme informovat o provozu naší školy v následujících dnech.

Od zítřka, tj. 14. 10. 2020 se vyučuje opět dle rozvrhu jednotlivých tříd. Situace je však závažná, jelikož máme od pondělí, respektive od úterý 15 žáků a 5 pedagogických pracovníků v karanténě. U jednoho z nich byl Covid 19 potvrzen, ostatní čekají na vyšetření nebo výsledky testu. V souvislosti s uzavřením všech ostatních typů základních škol budou od zítřka některé paní asistentky pedagoga čerpat ošetřovné na své děti. Situace tedy bude kritická. V tuto chvíli již nejsme schopni zabezpečit výuku bez spojování tříd, tak jak bylo nastaveno od září letošního školního roku. Podle výsledků testů jsou v ohrožení další pedagogičtí pracovní i žáci, kteří se setkali s pozitivně testovanými osobami. I přes veškerá opatření a úsilí všech pracovníků školy a i Vašeho vstřícného přístupu, se nepodařilo zabránit vniknutí Covidu 19 do našeho zařízení. Pakliže překročí v následujících dnech počet ohrožených žáků a pedagogů 30% bude škola KHS uzavřena.
Obědy  budou zítra žákům poskytnuty, je však změna jídelníčku, místo svíčkové bude krupicová kaše. O dění v dalších dnech budete informováni.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za pochopení, školy zřízené dle § 16 odst. 9 nemají lehkou situaci, jelikož informací je málo a často velmi nejasných a protichůdných. Představy vládních činovníků se dost dobře nedají v praxi naší školy realizovat. Nicméně vynaložíme veškeré síly, abychom i v nadcházející nelehké situaci zajistili pro vaše děti - naše žáky bezpečné a podnětné prostředí.

 

 


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2020 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.