Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


28. květen 2020

Otevírání školy

Vážení rodiče,

MŠMT ČR aktualizovalo dokument, který se vztahuje na provozní podmínky základních škol zřizovaných dle §16 odst. 9. Nyní je umožněn přístup do školy všem žákům ZŠS, žákům ZŠ a SŠ. Za jakých organizačních a hygienických podmínek bude škola zpřístupněna pro vaše děti se můžete dočíst v odkaze zde: na Manuálu organizačních a hygienických podmínek pro celou školu se pracuje, k přečtení a vytištění bude dostupný nejpozději 1. 6. 2020. Zatím je k dispozici Manuál pro ZŠ - vady řeči- ke stažení níže.
Pokud chcete své děti do školy přihlásit, vyplňte prosím Zápisový lístek a Čestné prohlášení. Bez vyplnění těchto formulářů nebudou žáci do školy vpuštěni. Zápisový lístek a Čestné prohlášení prosím dodejte do školy nejpozději k 4. 6. 2020. Pokud zákonný zástupce nevyjádří zájem písemně k 4. 6. 2020 a později zájem projeví, bude mu vyhověno jen ve vyjímečných případech. Nástup do školy je možný od 8. 6. 2020

Formuláře si můžete vytisknout nebo vyzvednout v kanceláři školy

Zápisový lístek ke stažení: základní škola smyslové vady (vady řeči)zápisový lístek.docx

Manuál organizačních a hygienických podmínek: ZŠ - smyslové vady (vady řeči) - Znovuotevření školy 1. etapa.docx

Zápisový lístek ke stažení: základní škola speciální, ZŠ 1. a 2. stupeň, SŠ zápisový lístek.docx

Čestné prohlášení ke stažení: čestné prohlášení.doc

dokumenty z MŠMT ČR k prostudování: Mimořádné-opatření-omezení-provozu-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-1.-6.-2020-do-odvolání.pdf

ochrana_zdravi_spec (3).pdf

ochrana_zdravi_ss_aktualizace.pdf

ochrana_zdravi_zs_aktualizace (2).pdf

 


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


26. květen 2020

DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

 

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o rozhodnutí vlády ze dne 25. 5. 2020, kterým schválila možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.

Podrobnější informace budou zveřejněny na školním webu ihned po vyjádření MŠMT ČR.

Až budeme mít jasné stanovisko vlády, za jakých podmínek můžeme školu otevřít, vypracujeme zprávu pro rodiče a všechny vás s podmínkami obeznámíme.

Vzhledem k tomu, že do včerejšího dne byla pro žáky naší školy přítomnost ve škole zakázána, potřebujeme dostatečný čas na přípravu podmínek, a chceme poskytnout i náležitý prostor rodičům ke zvážení, zda-li budou mít o výuku zájem.  Po získání všech relevantních podkladů  a vyjádření bude termín otevření školy upřesněn. Rodiče žáků budou školou kontaktováni. 

V případě dotazů volejte v dopoledních hodinách na tel.: 493 532 835 / 608 155 633Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


19. květen 2020

Nové informace

 

Vážení rodiče,

dne 18. 5. 2020 bylo schváleno Usnesení vlády, které stanovuje, že školy zřízené dle § 16 odst. 9 konkrétně  pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, žáky základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální se 25. 5. 2020 otevírat nebudou. Toto nařízení platí do odvolání.

Od 1. června se dá očekávat další uvolnění. Tento týden by pan ministr měl další scénář otevírání škol projednávat se zástupci zdravotnictví. O další situaci vás budeme informovat.


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


17. květen 2020

Provoz škol od 18. 5. 2020 do 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

pro vaši informaci vkládám aktuální znění Mimořádného opatření MZ ČR, které bylo zveřejněno 16. 5. 2020. I nadále vám budeme přinášet zprávy o dění v oblasti školství, které mají vliv na chod naší školy. Všechny vás zdravím Petr Novotný

provoz škol od 18. května 2020 do 25. května 2020.pdf


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


13. květen 2020

básnička žáka 6. ročníku

Učitelé v Soudné

Naše škola má nejlepší učitele na světě
učí nás i na zavirované planetě.
Čeština, matika, tělocvik, zeměpis
učíme se i dějepis.
Hudebka, chemie, přírodopis, fyzika,
Máme úkoly i z anglického jazyka.
Náš učitelský sbor nic nezastaví.
Dobré výsledky se pak ve škole snad dostaví.
A vysvědčení se pak doma vystaví.

 
Posílám něco na zpříjemnění dne. 
David

Autor příspěvku: žák David Kvasnička

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2020 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.