Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

  


8. duben 2021

Návrat žáků do školy

Vážení rodiče, milí žáci,

tak jsme se konečně dočkali. Od pondělí 12. 4. 2021 se opětovně zahajuje prezenční výuka.

Vyučování bude zahájeno ve všech třídách, fungovat bude i školní jídelna a školní družina.

Děti do školy mohou nastoupit za podmínek, které vyplývají z mimořádných nařízení vlády:

1. Do školy může jenom zdravý žák.

2. Do školy nemůže žák, který vykazuje příznaky COVID-19.

3. Žáci budou povinni provést přímo ve škole 2x týdně (pondělí a středa) testování antigenním testem – Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. U žáků, kteří nebudou samoodběru schopni, budou při testování přítomni rodiče. Mezi testovanými žáky budou dodržovány dostatečné rozestupy.
Škola zajistí: Dezinfekci a úklid prostor, budov. Testování bude probíhat testy: Lepu Medical, SAR S-CoV-2 Antigen za zvýšených hygienických opatření.

4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí dítě zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne.

5. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

6.  Postup při testování: Testování proběhne každé pondělí a středa. Při pozitivním výsledku je žák okamžitě izolován, zákonní zástupci jsou neprodleně kontaktováni pedagogem provádějícím testování k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy.

Všichni se na vás už moc těšíme.

Zde najdete odkaz na všechny informace, které je dobré k testování vědět:

https://testovani.edu.cz/…ole

https://testovani.edu.cz/…nty

https://testovani.edu.cz/…ice

Autor příspěvku: Mgr. Jolana Zahradníková


4. duben 2021

Velikonoce

Vážení rodiče, milí žáci,

Velikonoce jsou tu a my Vám přejeme příjemné prožití těchto svátků jara, bohatou koledu a pevné zdraví. Děkujeme Vám za součinnost při distanční výuce. Pakliže se nic zásadního z hlediska epidemiologického nestane, měla by se naše škola otevřít pro žáky v pondělí 12. dubna 2021. Pravděpodobně to bude za přísnějších epidemiologických opatření, respirátory, testování. Bohužel nemáme zatím bližší informace o podmínkách nástupu žáků do speciálních škol. Sledujte prosím pravidelně školní webové stránky, kam budou průběžně dávány nové informace. Distanční výuka bude do nástupu žáků do škol nadále probíhat dle rozvrhu tříd.

Příjemné prožití velikonočních svátků Vám přeje kolektiv pracovníků školy.


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


3. březen 2021

Projekty, které jsme jen tak tak stihli

V posledním únorovém týdnu jsme se s našimi druháky a třeťáky stihli zapojit do projektu pro první stupeň ZŠ „ Naše rodina“

Žáci si přinesli obrázky, nebo fotografie své rodiny a o hodinách českého jazyka a prvouky jsme si povídali o tom, jak rodina funguje. Všichni jsme se nakonec shodli, že se v rodině mají všichni rádi.

Vytvořili jsme si jednoduchý rodokmen, o výtvarce malovali obrázky našich nejbližších, z recyklovatelných ruliček od toaletního papíru jsme tvořili postavičky maminky a tatínka, ale i pejska, který v rodinách má též své místo, dokonce i o hodinách angličtiny došlo na téma „My Family“. Děti práce na toto téma opravdu bavila, protože jim nebyla cizí. 
autor Jana Michálková

Celý únorový týden se žákům IV. ZŠ v téměř všech vyučovacích předmětech prolínalo téma Moje rodina a příbuzenské vztahy. Počítali jsme celkový věk členů rodiny, pracovali s pracovními listy na toto téma a učili se pro děti nové pojmy - tchán, švagr, zeť atd. Děti přinesly fotografie sebe a svých rodin. Na procházkách jsem hovořili o tom, kdo kde bydlí a prohlíželi si kolemjdoucí rodiny, o kterých jsme přemýšleli, v jakém jsou vztahu. Nejvíce jsme se "vyřádili" o hodinách VV a PV. Děti vyráběly domky a kreslily členy své rodiny, na které se můžete podívat. autor Eva Chobodydes

V týdnu od 22. do 26. 2. proběhl v naší třídě výukový projekt Moje rodina. Žáci si přinesli fotografie své rodiny, které popisovali, rodinu kreslili, počítali její členy... Protože se prvňáčci učí písmeno E, tvořili jsme Eskymáckou rodinu.

Cílem projektu bylo dětem připomenout a zdůraznit, jak důležitá pro každého rodina je. Projekt se velice vydařil, děti byly šikovné a aktivně se zapojovaly. autor Tereza Musilová


Autor příspěvku: Mgr. Musilová, Mgr. Chobodydes, Jana Michálková


28. únor 2021

Informace MŠMT

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final.pdf


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


27. únor 2021

Aktuální informace

Z nařízení vlády bude od 1. 3. 2021 i naše škola uzavřena.

Vážení rodiče,

vzhledem k včerejšímu rozhodnutí vlády o uzavření speciálních škol Vás chci informovat o formě vzdělávání Vašich dětí v následujících dnech a týdnech od 1. 3. 2021. Jelikož z objektivních příčin jsou možnosti online výuky u některých skupin žáků obtížně realizovatelné a zároveň je výrazně omezen pohyb osob, nemůžeme navázat na podzimní model výuky. Výuka bude realizována především online a zadáváním úkolů přes portál „ Škola v pyžamu“. Předávání úkolů v tištěné podobě proběhne pouze jednorázově v termínu 1. 3. – 3. 3. 2021. O termínu předání Vás budou informovat třídní učitelé telefonicky nebo jej zjistíte na odkazu zde: Rozvrh 1.3.-5.3.docx
        Sledujte prosím stále naše webové stránky, na kterých Vás budeme informovat o aktuální situaci. Jsem si vědom, že pro Vás rodiče, nastává opět velmi složité období při vzdělávání Vašich dětí. Předem Vám tedy děkuji za pomoc při výuce v této mimořádné situaci. Situace není vůbec jednoduchá ani pro kolegy učitele a asistenty pedagoga, kteří budou pro žáky připravovat výuku. Věřím v dobrou vzájemnou spolupráci, díky které  se nám vzdělávání Vašich  dětí podaří  co nejefektivněji zvládnout. Žádám Vás, vážení rodiče, o úzkou součinnost s třídními učiteli. Učitelé se budou snažit přizpůsobit pravidla a způsob výuky i Vašim opodstatněným požadavkům, aby vše probíhalo hladce.
 Doufám, že se podaří vážnou epidemiologickou situaci brzy zvládnout a žáci se opět vrátí do školních lavic, kam patří a kde je výuka nejefektivnější.


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.