Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Podzimní malování, vyrábění

Žáci I. B se při výtvarné výchově, zážitkové výuce a v rámci pracovní výchovy věnovali podzimnímu tématu a barevnému ladění v přírodě. Zhotovili mnoho krásných výrobků, výkresů, které zdobí naši třídu, ale také prostory školy v přízemí.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.