Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Archiv aktualit - 1. čtvrtletí 2016/2017

25. října 2016
Knihovna

V úterý 25. 10. žáci VII. třídy navštívili knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně. V rámci výukového projektu- "Kniha je můj kamarád" se snažíme přivést naše žáky k lásce ke knihám. Knihovnu budeme navštěvovat pravidelně každý měsíc. Každý si vybere dvě knihy dle svého zájmu. Jednu z nich čteme ve škole v rámci dílen tichého čtení. Druhou knihu si děti berou domů a během měsíce ji přečtou a následně se učí psát čtenářský deník a také umět o knize hovořit. Rozvíjíme tak čtenářské kompetence, schopnost se přesně vyjadřovat, slovní zásobu a životní rozhled. Věřím, že naši žáci tak získají mnoho nových poznatků a hlavně radost z přečtených knih.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

 


 

 

24. října 2016
Muzikoterapie - I. A

Žáci třídy I. A využili nabídku Apropa a v rámci předmětu HV strávili netradiční vyučovací hodinu v prostorách Apropa, kde pod vedením lektorky Laďky Dlouhé probíhala muzikoterapie. Hodina muzikoterapie se skládala ze dvou částí.
Receptivní muzikoterapie, která spočívala v poslechu hudby.  Hudbu tvořila sama muzikoterapeutka, která pracovala s rozličnými hudebními nástroji s podporou hlasu. Působením hudby na organismus při receptivní muzikoterapii v oblastech smyslového vnímání dochází ke stavu celostní harmonizace, k celkovému uvolnění a relaxaci.
Aktivní muzikoterapie v sobě zahrnovala účast žáka na hudební tvorbě a produkci. Naši žáci si vyzkoušeli hru na hudební nástroje. Výsledná podoba aktivní muzikoterapie pak byla hudební improvizace.

autor příspěvku: Mgr. Zdeňka Fejfarová

 


 

 

25. října 2016
Pěvecký kroužek zahajuje činnost

Od října zahájil svou již tradiční činnost pěvecký kroužek. Jsem velmi ráda, že  mezi námi můžeme přivítat i malé zpěváky, kteří kroužek navštěvují poprvé.
Je to vítaná posila. Zpíváme tradiční lidové, umělé, moderní písně i melodie z filmů a pohádek. Doprovod je kytara, Orffovy nástroje a také hodně využíváme interaktivní tabuli.
Již brzy začneme pilně nacvičovat koledy, které zazní na vánočním setkání s rodiči, v domově pro seniory a také se budeme moci pochlubit klientům stacionáře Kamarád, kteří jsou k nám do školy srdečně zváni. V letošním roce se na kroužek přihlásilo 17 žáků.

autor příspěvku: Mgr.  Adéla Flečková

 

 

 

 

 

16. října 2016
Nácvik evakuace a cvičení v přírodě

V pátek 14. 10. jsme v naší škole nacvičovali evakuaci. Po jejím úspěšném zvládnutí měla každá třída samostatný program. Třída 1. C se vydala na rozhlednu Milohlídka na Čeřovce v Jičíně. Z výstupu na rozhlednu měly děti radost. Při zpáteční cestě do školy jsme sbírali kaštany a žaludy. I přes nepříznivé podzimní počasí se nám výlet vydařil a děti se už nemohou dočkat, až si z nasbíraných kaštanů něco vyrobí.

autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová

 


 

 

13. října 2016
Zdravá výživa

V tomto týdnu 10. - 13.10. 2016 na naší škole probíhal výukový projekt -Zdravá výživa- "Aneb týden bez koly, sladkostí a energy-drinků".

Cílem tohoto projektu je omezit u žáků spotřebu "nevhodných nápojů a potravin" a nasměrovat je k vhodnější a hlavně zdravější stravě.

I žáci VI. a VII.r. ZŠP a 10.r. ZŠS se s radostí tohoto projektu zúčastnili. Celý týden nosili zdravé potraviny a sami si připravovali
svačinky. Moc své žáky i jejich rodiče chválím za aktivitu a finanční přispění na dané potraviny. Źáci si také dokázali sepsat seznam zdravých potravin a napsat si vlastní zdravý jídelníček. Věřím, že mým žákům tato snaha vydrží po celý rok.

autor příspěvku: Adéla Flečková, tř. uč. VII. třídy

 

 

 

 

 

11. října 2016
Zdravá výživa

Žáci V. třídy se zapojili do výukového projektu "Zdravá výživa". V hodinách PV si připravili zeleninový salát. Paní učitelka suroviny nakoupila, ale ostatní  již bylo na žácích. Třída se skládá z chlapců a jedné žákyně, jsem na ně pyšná, že práci samostatně zvládli. Prázdná miska dokázala, že salát byl velmi chutný. Vařit budeme častěji.

autor příspěvku: Mgr. Václava Jurycová

 

 

 

 

7. října 2016
Kopidlnské poupě

V pátek 7.10. se žáci naší školy zúčastnili soutěže - Kopidlenské poupě. Tuto akci pořádá již dlouhá léta Střední škola zahradnická v Kopidlně pro žáky praktických škol.
Reprezentovali nás žáci - Jiří Chalupa - IX. ročník, Valerie Šamková a Marika Bartošová - VII. ročník ZŠP. Soutěž se skládala ze tří disciplín - 1. vazačský úkol - podzimní aranžování snopu, 2. poznávání rostlin, 3. test znalostí o přírodě. Našim soutěžícím jsme velmi drželi palce. Všichni se umístili na pěkných místech. Příští rok nás již jistě diplom a hodnotné ceny neminou. 
V rámci této exkurze jsme si prohlédli vyzdobené místnosti  zámku, rozlehlý park s rybníkem i výstavku květin a svícnů v tělocvičně školy.
Těšíme se na další návštěvu a spolupráci se zahradnickou školou v Kopidlně.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

 

 

 

 

3. října 2016
KROUŽEK ŠITÍ ZAHÁJIL SVOU PRAVIDELNOU ČINNOST V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE
kroužek vede Jana Dvořáčková
 

 

 

 

 

3. října 2016
Prožitkové odpoledne

V pondělí 3.10. se žáci naší školy zúčastnili prožitkového odpoledne- "Stopovaná- aneb honba za pokladem".  První skupina vyznačila fáborky cestu po Čeřovce a druhá se vydala po jejich stopách. Po trase žáci plnili jednotlivé úkoly (z oblasti sportovní, přírodovědné, matematické, zeměpisné,...). Úspěšně našli schovanou první skupinu a pak se všichni společně rozběhli hledat poklad. Ten brzy objevili a pochutnali si na zasloužené sladké odměně. 
Počasí nám přálo, akce se vydařila.

autor příspěvku: Mgr. A. Flečková

 

 

 

 

30. září 2016
Cipískova stezka, aneb putování za synkem jičínského loupežníka

V pátek 30.9.2016 využili žáci I. A pěkného slunečného počasí a vydali se Cipískovou stezkou na pěší turistickou vycházku.  Synek loupežníka Rumcajse, Cipísek, se rozhodl, že jim ukáže  příjemná zákoutí  města Jičína. Děti šly podle mapky, měly za úkol vyhledávat obrázky s Cipískem a také plnily vybrané úkoly. Děti si vycházku náramně užily a za svou snahu byly odměněny Mančiným jahodovým dortíkem.

autor příspěvku: Mgr. Fejfarová Zdeňka

 

 

 

 

19. září 2016
Návštěva solné jeskyně

Začátek tohoto týdne zahájila třída 1. C návštěvou nedaleké SOLNÉ JESKYNĚ. Děti nejdříve relaxovaly na pohodlných lehátkách, potom stavěly solné hrady a kreslily do soli. 45 minut uteklo jako voda. Všechny děti byly z pobytu v jeskyni nadšené, proto jsme se rozhodli, že ji budeme navštěvovat pravidelně.

autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče,

vzhledem k výskytu infekční žloutenky v našem regionu, jsme prostřednictvím třídních učitelů informovali žáky o zvýšené potřebě hygieny ve smyslu umývání rukou po použití toalety a před každým jídlem. Současně jsme přijali zvýšená hygienická opatření v budově školy a školní jídelny.

Prosíme i vás, rodiče, abyste s vašimi dětmi o této problematice pohovořili a připomínali jim základní dodržování hygienických návyků.

 

 

 

12. září 2016
Prvňáčci se školí v bezpečnosti

Pět dnů a pět okresních měst. Takový je rozsah akce s názvem Bezpečně na silnici, kterou se Krajský úřad Královéhradeckého kraje snaží zvýšit povědomí školáků o rizicích spojených se silničním provozem.

Žáci prvních tříd základních škol si v rámci programu vyzkoušeli jízdu zručnosti a resuscitaci, učili se správně upínat helmu či bezpečnostní pás a přesvědčili se o důležitosti reflexních prvků. Součástí byl také doprovodný program uchystaný ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému.

Šest žáků prvního ročníku Základní školy a Praktické školy, Jičín se preventivně-bezpečnostní akce zúčastnilo 13. září 2016 na nádvoří ZŠ, Jičín, Železnická.

V rámci projektu každý prvňáček obdržel tašku plnou preventivních a dárkových předmětů využitelných zejména v silničním provozu.

autor příspěvku: Mgr. Iveta Nyčová

 

 

 

 

 

9. září 2016
Evropský den recyklace baterií oslavila naše škola soutěží o nejlepšího sběrače vybitých baterií.

1. místo Matyáš Lemberk II. A 1 705 kusů baterií
2. místo Slavomír Voborník IX. 505 kusů baterií
3. místo Patrik Čuhel II. A 403 kusů baterií

Celkem žáci během jednoho týdne přinesli 3 364 kusů baterií, tedy téměř 75 kg.

 

 

 

9. září 2016
Naše škola na festivalu Jičín – město pohádky

Volba programu během festivalu Jičín – město pohádky byla na třídních učitelích a mnozí z nich rádi využili jeho nabídku. Proto si žáci naší školy užili pohádkový festival plnými doušky. Několik tříd navštívilo hned ve čtvrtek Biograf Český Ráj a zúčastnilo se promítání pásma večerníčků na cirkusové téma. Žáci střední školy měli možnost zhlédnout představení Splněný sen v K-klubu. Poté třídy využily pestré nabídky představení po celém městě. Namátkou to byl koncert kapely Bombarďák, artisté v zámeckém parku, zdravotní klaun na Valdštejnově náměstí atd.

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová

A ještě jedno ohlédnutí za festivalem JMP

Dne 9. 9. 2016 se žáci naší školy zúčastnili se svým vystoupením  festivalu - Jičín, město pohádky. Nejprve vystoupili žáci pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Adély Flečkové, kde zazpívali krásné lidové i moderní písně. Dále se žáci mohli pochlubit zumbou – tanečním číslem nazvaným „Hasiči“, kdy tančili oblečení jako skuteční profesionálové. Na vystoupení trénovali v kroužku zumby, který vede paní učitelka Mgr. Iveta Nyčová.  A na závěr naši žáci diváky oslnili dramatizací - „Divočiny“. Herci překvapili excelentními výkony, které si osvojili pod vedením paní učitelky Mgr. Dity Hendrychové a paní učitelky Mgr. Zdeňky Fejfarové. Vystoupení se zdařila a děti si za jejich snahu zaslouží obrovskou pochvalu. I když největším oceněním pro ně bylo bezesporu hlediště plné teskajích diváků. Věříme, že i nadále budou naši školu tak vzorně reprezentovat. 

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

 

 

 

1. září 2016
Úspěšně jsme odstartovali nový školní rok!

Na školní radosti se asi nejvíce těšili prvňáčci, které přivítali na půdě školy ti, kteří to zde znají nejlépe -  deváťáci.
Oficiální přivítání nováčků si nenechali ujít ani ředitel školy Mgr. Petr Novotný a vedoucí odboru školství, ml.a tělovýchovy Ing. Miroslav Kazda. 

Ve vyzdobených třídách se žáci po prázdninách setkali se svými třídními učiteli a společně tak vykročili do školního roku 2016/2017.

 

 

 

1. září 2016
S radostí oznamujeme spuštění nových webových stránek.

 

 

 

Září 2016
Novinky v koncepci  školy

Již druhým rokem mohou absolventi ZŠS pokračovat v rozvíjení svých schopností a dovedností na střední škole. Základní škola a Praktická škola, Jičín má pro tyto žáky připraveno vzdělávání v Praktické škole jednoleté a Praktické škole dvouleté - bližší informace v oddíle O škole - Praktická škola.

Školní rok 2016/2017 -  na start vstupuje již 2. třída pro děti s poruchami řeči. Od tohoto školního roku bude u prvňáků probíhat výuka čtení metodou SFUMATO.

http://www.sfumato.cz/aktuality-novinky-5.html 
http://www.sfumato.cz/

Ve školním roce 2015/2016  naše škola rozšířila svoji nabídku o péči o žáky s vadami řeči. Od září jsme otevřeli třídu, kde zajišťujeme odbornou péči dětem s těžkými vadami řeči. Jsme jedinou školou, která se zaměřila na logopedickou péči v jičínském regionu.
S žáky pracuje speciální pedagog, který koncipuje hodiny tak, aby se během celé výuky kladl důraz  na rozvoj řečových dovedností a  dalších podpůrných schopností, které s vývojem řeči souvisejí.
Žákům je věnována i speciální logopedická péče, té jsou vyčleněny 2 hodiny týdně v rámci českého jazyka.
Od 2. pololetí otevřela škola  Centrum rozvoje řečových dovedností. Jednou týdně poskytujeme bezplatnou pomoc dětem s těžkou poruchou řeči. Klienty Centra jsou děti, které potřebují systematickou, odbornou péči. Centrum rozvoje řečových dovedností spolupracuje s klinickou logopedkou Mgr. Barborou Froňkovou a Mgr. Veronikou Brychtovou.

 

 
 
 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2019 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.