Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


7. listopad 2018

Možnosti pracovního uplatnění pro absolventy

V úterý 6. listopadu 2018 se žáci tříd I. S, II. S a IX. ročníku zúčastnili burzy zaměstnavatelů, která se konala v kulturním domě v Jičíně. Žáci se seznámili s nabídkou a možnostmi zaměstnání u firem jako Continental, Seco, Mileta a nemocnice v Jičíně. Společnosti se prezentovali formou ukázek svých výrobků, videoklipy, předváděním součástek výroby apod. Žáci si mohli některé pracovní činnosti osobně vyzkoušet. Velký zájem byl u dívek o měření krevního tlaku a chlapce zajímaly traktůrky firmy Seco. Někteří se zapojili do soutěžních otázek firem a za to získali drobné odměny jako reflexní bezpečnostní pomůcky nebo sladkosti.

Je možné, že právě v některé z výše uvedených firem najdou žáci po absolvování střední školy uplatnění.

Další fotografie
z akce


Autor příspěvku: Mgr. Iva Kosová


6. listopad 2018

Knížky - naše radost

Dnes, dne 6. listopadu se třída II. Z vypravila do knihovny V. Čtvrtka v Jičíně, aby se zde věnovala tématu - bajky. Paní knihovnice připravila pro naše žáky program, kde se zaměřila především na výklad Ezopových bajek. Žáci měli možnost vyslechnout několik příběhů, zasoutěžit si, odpovídat na otázky k tématu. Hlavním hřebem našeho programu byla dramatizace tří Ezopových bajek. Žáci se rozdělili na tři skupiny a po přečtení bajek  je  úspěšně zdramatizovali. Jednalo se o bajky: "Savci, ptáci a netopýr", "Zajíc a pes", "Jinoch a Severák". 
Poté si žáci vybrali další knihy ke čtení, které využijí při zápisu do čtenářského deníku a do hodin slohu, kde budou svou oblíbenou knihu prezentovat. Již se těšíme na další setkání s paní knihovnicí, tentokrát na téma - Advent. 
Tak čtení zdar!
 
Další fotografie
z akce

Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


5. listopad 2018

Halloween

Halloween je svátek, který k nám přišel z anglosaských zemí. Probíhá v období, kdy si u nás připomínáme naše zemřelé (slavíme Dušičky). Také ve třídě I. A jsme minulý týden oslavili Halloween. Žáci i pedagogové přišli ve strašidelných kostýmech. V průběhu vyučování jsme si vyprávěli strašidelné příběhy, vyráběli duchy a netopýry z dýní, poslouchali písně o strašidlech. Tematickou výuku jsme zakončili průvodem do ostatních tříd. Moc jsme si to užili.


Autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová


4. listopad 2018

Sklízíme ovoce, zeleninu a brambory

Ve dnech 31. 10. - 2. 11. 2018 společnými silami žáci prvního stupně plnili první část celoročního projektu: Jaro, léto,podzim, zima, to je celý rok. V tomto podzimním období se věnovali sklizni ovoce, zeleniny a brambor. Paní učitelky pro své žáky připravily pracovní listy,zajímavé články, výrobky a o výtvarné výchově využily bramborová a jablečná tiskátka...Projekt všichni zakončili prožitkovým dopolednem, kdy se žáci třídy III., I. Z a II. Z společně sešli ve třetí třídě. Zde se žáci vzájemně pochlubili svými výrobky, naučenými básničkami a společně si zazpívali. Závěrem si v kuchyňce připravili bramborové placky a jablečné lívance se skořicí. Vůně a dobrá nálada se v páteční dopoledne linula po celé škole.


Autor příspěvku: Mgr. Hana Kohoutová


1. listopad 2018

Muzeum

Dnes se žáci II. Z a VII. třídy zúčastnili přednášky v místním muzeu na téma: Do školních lavic za 1. republiky. Všichni jsme se přenesli do doby před 100 lety a zkusili si, jak se  žáci v této době cítili, a jak probíhala výuka. Beseda byla vedena paní učitelkou, která nás provázela důležitými momenty z období 1. republiky. Žáci se tak dozvěděli mnoho nových informací o potravinových lístcích, bídě, hladu... Prohlédli si staré slabikáře a učebnice počtů, zkusili si psát násadkou a inkoustem do písanky.
Návštěva v nás zanechala mnoho krásný dojmů, nových poznatků a taky inspiraci k zajímavému výukovému projektu, na který se žáci naší školy mohou těšit. Plánujeme projekt na téma Škola v minulém století.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.