Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


13. leden 2019

Vzdělávání v muzeu

Dne 11.1. žáci II.Z navštívili jičínské muzeum, aby odstartovali první vzdělávací hodinu z plánovaných deseti. Pod vedením zkušené lektorky jsme se zabývali depozitáři, které jsou v muzeu k dispozici. Prohlédli jsme si depozitáře naučných knih, přírodovědecký depozitář s modely zvířat a ptactva. Starobylé skleničky a porcelán, oddělení archeologie. Zde jsme viděli úlomky starých lidských kostí, lidskou lebku, slepené keramické vázy. Na závěr jsme se podívali do umělecké pracovny, kde se renovují starobylé skříně. Už se těšíme na příští návštěvu a nové poznatky


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


13. leden 2019

Školní plavání

Od září funguje ve škole opět kroužek plavání. Po dohodě s vedením bazénu mají naši plavci  jednou za čtrnáct dní celou hodinu volný pohyb v bazénu. K dispozici jsou jim i atrakce a pomůcky k plavání. O kroužek je velký zájem, kapacita je však z bezpečnostních důvodů omezená a žáci se musí v termínech střídat. 

Petra Jínová a  Jana Dvořáčková


Autor příspěvku: Mgr. Petra Jínová a Jana Dvořáčková


3. leden 2019

Recyklohraní

V rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme svět se nám s žáky II.Z podařilo splnit letošní 1. soutěžní úkol, vytvořit reklamu na třídění baterií. Za 998 bodů, které jsme získali za sběr baterií a 1. soutěžní úkol, dostala před Vánocemi každá třída drobnosti zaměřené na rozvoj jemné motoriky (plastelínu a dřevěné kostičky).

Nyní pracujeme na výrobě ,,BATERKOŽROUTA“ (2. soutěžní úkol v rámci Recyklohraní).


Autor příspěvku: Mgr. Jana Mejsnarová


21. prosinec 2018

Učíme se jako před 100 lety

Dnes, v tento krásný předvánoční čas proběhl ve třídě II.Z výukový projekt s názvem- "Učíme se za 1. republiky". Inspirovali jsme se v místním muzeu, kde jsme shlédli přednášku a besedu na toto téma. Žáci i paní učitelky přišli v nuzném oblečení, k svačině jsme měli chléb a jablko, k pití čistou vodu. Zkusili jsme si psát násadkou, učili jsme se náboženství, modlitby, zpívali jsme koledy. Na práci jsme si svítili svíčkami. Za zlobení následovaly tresty, běžné pro tu dobu...klečení na hrachu, sezení v "oslí lavici", na natažených rukou držet ukazovátko,...Hodně jsme také cvičili a o přestávce chodili pěkně v kruhu dokola. Povídali jsme si o té době, jak se děti cítily ve škole, že byly vděčné za teplo, světlo a suchý chléb. Myslím, že tento projekt byl velmi pěkný a přínosný pro žáky, uvědomili si, že pokora a vděčnost by měly být přítomny i dnes v našich srdcích.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


19. prosinec 2018

Čtyřka v Soudné

V naší škole jsme dnes se žáky třídy II.Z přivítali třídu 4.A z jičínské Čtyřky. V rámci spolupráce mezi školami se pravidelně 2x ročně vzájemně navštěvujeme. Pro čtvrťáky jsme si letos připravili pestrý program – vyráběli jsme rybky z pedigu jako dekoraci na vánoční stromek a anděly z papíru. Žáci si také měli možnost prohlédnout prostory naší školy. Navštívili multismyslovou relaxační místnost Snoezelen a speciální učebnu, kde probíhá zdravotní tělesná výchova. Zde si mohli vyzkoušet např. motren – přístroj pro posílení ochablého svalstva, trampolining a různé rehabilitační pomůcky využívané při výuce žáků s mentálním postižením. Nakonec jsme žáky ze čtyřky naučili vánoční koledu Předvánoční Jičín Radka Mrzeny, která se jim moc líbila.
Děkuji všem kolegyním, které se účastnily akce a pomáhaly s její přípravou.


Autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.