Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

  


15. květen 2022

Třídní výlet - II. zš - Staré hrady

Dne 13. 5. 2022 jsme zavítali na Hrad a zámek Staré Hrady, kde nás vrchní čertice provedla hradní pohádkovou půdou. Na půdě se zabydleli čarodějnice, kouzlobabky, strašidla i vykutálení skřítkové. V závěru prohlídky jsme viděli i celou dračí rodinu, která hlídala poklad samotného dračího krále Rozumbraďáka XVI. Úspěšně jsme absolvovali i rychlokurz v létání na koštěti. Naučili jsme se důležité povely, aby nás koště poslouchalo, a celý pohádkový den jsme si společně bezvadně užili.


Autor příspěvku: Bc. Dominika Vitvarová


10. květen 2022

Projektový den - II. SP - květen 2022

V minulém týdnu se třída II.SP zabývala ve všech předmětech projektem, který měl název Zdraví a bezpečnost. V jeho rámci jsme byli na exkurzi u dobrovolných hasičů v Železnici a v Jičíně u městské policie. Obě akce se dětem moc líbily a velký dík patří všem, kteří nám toto vše umožnili.


Autor příspěvku: Mgr. Petra Jínová


10. květen 2022

Projektový den - I. SP 2022 květen

Minulý týden se naše třída I. SP věnovala projektu "zdraví a bezpečnost". Toto téma se prolínalo hned několika výukovými předměty. Formou zážitkové výuky jsme se seznámili se složkami integrovaného záchranného systému a jak pečují o naši bezpečnost a zdraví. Poznávali jsme vybavení policie a hasičů, jako je policejní čepice, zbraň, obušek, hasičská helma, či hadice. Vybarvovali jsme omalovánky a plnili úkoly v pracovních listech. Nakonec jsme si MHD vyrazili do města Jičína a při zpáteční cestě do školy jsme si připomněli pravidla bezpečné chůze po chodníku a správné přecházení přechodů pro chodce.


Autor příspěvku: Bc. Kučerová


8. květen 2022

Dopravní hřiště - květen

Další, v pořadí druhá část dopravní výchovy, proběhla s žáky třetího a čtvrtého ročníku dne 4. 5. 2022 na dopravním hřišti v Jičíně.
Žáci absolvovali hodinu teoretické části v učebně, kde splnili jednoduchý testík. Poté se vydali splnit praktickou část. Motivací pro žáky bylo získání prvního řidičského průkazu od slečny lektorky a to pouze pro vzorné cyklisty, kteří dodržují pravidla silničního provozu. 

 


Autor příspěvku: Jana Michálková


6. květen 2022

Stará Praha

Dne 5. 5. se třídy paní uč. Kohoutové, Flečkové a Mejsnarové vydaly do Prahy na vzdělávací projekt - Stará Praha a my. 

Naším cílem byl Střelecký ostrov, kde jsme ve skupinách plnili úkoly pod odborným vedením pražských školitelů. 

Vytvořili jsme šest týmů po pěti žácích. Vedoucími týmů byli- David Kvasnička, Patrik Štupák, Adéla Jará, Anna Soňa Šídová, Nela Brandová a Dominika Zemánková. Prošli jsme si Střelecký ostrov a dozvěděli se mnoho zajímavostí o pražských památkách a osobnostech- Karel IV., Karlův most, Staré a Nové Město, Malá Strana, Pražský hrad, Sovovy mlýny, Petřínská rozhledna, Most Legií. Žáci odpovídali na otázky, vyplňovali křížovky a malovali. Za správné odpovědi získávali zlaťáky a drahokamy.

Na závěr byli skupinky žáků obodovány a všichni získali zaslouženou sladkou odměnu. Poté jsme se ještě vydali na Karlův most. 

Zastávka v McDonald`s byla žáky přijata s velkým nadšením :-). Vzdělávací výlet se vydařil a nakonec i počasí bylo k nám milosrdné :-).


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.