Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Relaxační zóna

Vážení rodiče, přátelé školy,

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má svá specifika skoro v každé oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Nízké počty žáků ve třídách, individuální vzdělávací plány, kde je učivo přesně nastavené k možnostem každého žáka, individuální přístup při výuce, speciální učební pomůcky a v neposlední řadě i specializované učebny, které poskytují i možnost relaxace pro žáky, kteří neudrží dlouhodobou pozornost, jsou lehce unavitelní díky svým limitujícím diagnózám.
Jelikož jsme školou moderní, která nechce ustrnout a chce nabízet svým žákům stále nové podněty ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu, chtěli bychom vybudovat ve škole relaxačně rehabilitační prostor/zónu/, který bude využíván žáky při zdravotní tělesné výchově, v rámci školní družiny i volných hodinách žáků. Jedná se o multifunkční relaxačně rehabilitační komplex skládající se ze solného koutku, infrasauny, relaxačních a rehabilitačních prvků. Financování této naší vize je poměrně náročné, snažíme se tohoto cíle dosáhnout vlastními finančními prostředky, které nám bohužel nestačí.
Již máme zakoupeno cca 800 kg soli, solné cihly, sloupy, infrasaunu a houpačku. Bohužel nám ještě řada věcí chybí, např. elektrikářské práce, zakoupení nových světel, zednický materiál a zednické práce a také ještě sůl a solné cihly abychom náš sen mohli dotáhnout do zdárného konce.
V tento okamžik bychom se chtěli obrátit na Vás, vážení rodiče, přátelé školy s prosbou o finanční sponzorský dar na základě sponzorské smlouvy, nebo i po domluvě dle potřeby na dar ve formě materiálu nebo specializovaných prací.
Každá koruna nám pomůže. Uvědomujeme si, že situace ani pro Vás potenciální sponzory není v současné době jednoduchá. Nevyžadujeme a neočekáváme žádné vysoké finanční příspěvky. Každý máte možnost se podle svých možností a chuti podílet na naší společné vizi, která pomůže dětem, které neměly v životě takové štěstí jako většina z nás.
V případě Vašeho zájmu jakýmkoliv způsobem se zapojit, nás můžete kontaktovat na tel. čísle 608 155 633 – kontaktní osoba P. Novotný – ředitel školy. Sponzorská smlouva bude k vyzvednuti v ředitelně školy, nebo ke stažení na webových stránkách školy, www.soudna.cz – dokumenty.

Za celý pedagogický sbor děkujeme všem potencionálním sponzorům, kteří nám pomohou naši školu posunout dál.  Mgr. Petr Novotný – ředitel školy

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.