Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality

19. září 2016
Návštěva solné jeskyně

Začátek tohoto týdne zahájila třída 1. C návštěvou nedaleké SOLNÉ JESKYNĚ. Děti nejdříve relaxovaly na pohodlných lehátkách, potom stavěly solné hrady a kreslily do soli. 45 minut uteklo jako voda. Všechny děti byly z pobytu v jeskyni nadšené, proto jsme se rozhodli, že ji budeme navštěvovat pravidelně.

autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová


 

UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče,

vzhledem k výskytu infekční žloutenky v našem regionu, jsme prostřednictvím třídních učitelů informovali žáky o zvýšené potřebě hygieny ve smyslu umývání rukou po použití toalety a před každým jídlem. Současně jsme přijali zvýšená hygienická opatření v budově školy a školní jídelny.

Prosíme i vás, rodiče, abyste s vašimi dětmi o této problematice pohovořili a připomínali jim základní dodržování hygienických návyků.


 

12. září 2016
Prvňáčci se školí v bezpečnosti

Pět dnů a pět okresních měst. Takový je rozsah akce s názvem Bezpečně na silnici, kterou se Krajský úřad Královéhradeckého kraje snaží zvýšit povědomí školáků o rizicích spojených se silničním provozem.

Žáci prvních tříd základních škol si v rámci programu vyzkoušeli jízdu zručnosti a resuscitaci, učili se správně upínat helmu či bezpečnostní pás a přesvědčili se o důležitosti reflexních prvků. Součástí byl také doprovodný program uchystaný ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému.

Šest žáků prvního ročníku Základní školy a Praktické školy, Jičín se preventivně-bezpečnostní akce zúčastnilo 13. září 2016 na nádvoří ZŠ, Jičín, Železnická.

V rámci projektu každý prvňáček obdržel tašku plnou preventivních a dárkových předmětů využitelných zejména v silničním provozu.

autor příspěvku: Mgr. Iveta Nyčová

 


 

9. září
Evropský den recyklace baterií oslavila naše škola soutěží o nejlepšího sběrače vybitých baterií.

1. místo Matyáš Lemberk II. A 1 705 kusů baterií
2. místo Slavomír Voborník IX. 505 kusů baterií
3. místo Patrik Čuhel II. A 403 kusů baterií

Celkem žáci během jednoho týdne přinesli 3 364 kusů baterií, tedy téměř 75 kg.


9. září 2016
Naše škola na festivalu Jičín – město pohádky

Volba programu během festivalu Jičín – město pohádky byla na třídních učitelích a mnozí z nich rádi využili jeho nabídku. Proto si žáci naší školy užili pohádkový festival plnými doušky. Několik tříd navštívilo hned ve čtvrtek Biograf Český Ráj a zúčastnilo se promítání pásma večerníčků na cirkusové téma. Žáci střední školy měli možnost zhlédnout představení Splněný sen v K-klubu. Poté třídy využily pestré nabídky představení po celém městě. Namátkou to byl koncert kapely Bombarďák, artisté v zámeckém parku, zdravotní klaun na Valdštejnově náměstí atd.

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová

A ještě jedno ohlédnutí za festivalem JMP

Dne 9. 9. 2016 se žáci naší školy zúčastnili se svým vystoupením  festivalu - Jičín, město pohádky. Nejprve vystoupili žáci pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Adély Flečkové, kde zazpívali krásné lidové i moderní písně. Dále se žáci mohli pochlubit zumbou – tanečním číslem nazvaným „Hasiči“, kdy tančili oblečení jako skuteční profesionálové. Na vystoupení trénovali v kroužku zumby, který vede paní učitelka Mgr. Iveta Nyčová.  A na závěr naši žáci diváky oslnili dramatizací - „Divočiny“. Herci překvapili excelentními výkony, které si osvojili pod vedením paní učitelky Mgr. Dity Hendrychové a paní učitelky Mgr. Zdeňky Fejfarové. Vystoupení se zdařila a děti si za jejich snahu zaslouží obrovskou pochvalu. I když největším oceněním pro ně bylo bezesporu hlediště plné teskajích diváků. Věříme, že i nadále budou naši školu tak vzorně reprezentovat. 

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


 

1. září 2016
Úspěšně jsme odstartovali nový školní rok!

Na školní radosti se asi nejvíce těšili prvňáčci, které přivítali na půdě školy ti, kteří to zde znají nejlépe -  deváťáci.
Oficiální přivítání nováčků si nenechali ujít ani ředitel školy Mgr. Petr Novotný a vedoucí odboru školství, ml.a tělovýchovy Ing. Miroslav Kazda. 

Ve vyzdobených třídách se žáci po prázdninách setkali se svými třídními učiteli a společně tak vykročili do školního roku 2016/2017.


1. září 2016
S radostí oznamujeme spuštění nových webových stránek.


 

Září 2016
Novinky v koncepci  školy

Již druhým rokem mohou absolventi ZŠS pokračovat v rozvíjení svých schopností a dovedností na střední škole. Základní škola a Praktická škola, Jičín má pro tyto žáky připraveno vzdělávání v Praktické škole jednoleté a Praktické škole dvouleté - bližší informace v oddíle O škole - Praktická škola.

Školní rok 2016/2017 -  na start vstupuje již 2. třída pro děti s poruchami řeči. Od tohoto školního roku bude u prvňáků probíhat výuka čtení metodou SFUMATO.

http://www.sfumato.cz/aktuality-novinky-5.html 
http://www.sfumato.cz/

Ve školním roce 2015/2016  naše škola rozšířila svoji nabídku o péči o žáky s vadami řeči. Od září jsme otevřeli třídu, kde zajišťujeme odbornou péči dětem s těžkými vadami řeči. Jsme jedinou školou, která se zaměřila na logopedickou péči v jičínském regionu.
S žáky pracuje speciální pedagog, který koncipuje hodiny tak, aby se během celé výuky kladl důraz  na rozvoj řečových dovedností a  dalších podpůrných schopností, které s vývojem řeči souvisejí.
Žákům je věnována i speciální logopedická péče, té jsou vyčleněny 2 hodiny týdně v rámci českého jazyka.
Od 2. pololetí otevřela škola  Centrum rozvoje řečových dovedností. Jednou týdně poskytujeme bezplatnou pomoc dětem s těžkou poruchou řeči. Klienty Centra nejsou pouze žáci školy, ale je určeno především dětem, které potřebují systematickou, odbornou péči. Centrum rozvoje řečových dovedností spolupracuje s klinickou logopedkou Mgr. Barborou Froňkovou.


 

Web pohání engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.